Longyearbyen, Svalbard. (Foto: Mateusz War/Wikimedia Commons)
Knappe to tusen kroner per aksje, det er hva staten tilbyr minoritetsaksjonærene i Store Norske. (Foto: Mateusz War, Wikimedia Commons.)

Knappe 2000 kroner for Store Norske-aksjer

Knappe 2000 kroner. Det er hva Regjering og Storting mener at hver enkelt aksje i Store Norske Spitsbergen Kulkompani er verd. Og det er tilbudet minoritetseierne får.

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut en pressemelding der det heter:

Etter Stortingets vedtak 11. juni har Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) besluttet å gjennomføre innløsning av minoritetsaksjonærene som til sammen har 0,06 prosent av aksjene i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK).

– Innløsningen gir staten som eier nødvendig fleksibilitet og handlingsrom til å vurdere problemstillingene rundt SNSK-konsernets utvikling fremover, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Departementet har gitt et tilbud til minoritetsaksjonærene på 1 945 kroner per aksje, totalt 385 000 kroner. Dette priser egenkapitalen i SNSK til i underkant av 640 millioner kroner“.

High North News har tidligere meldt at minoritetsaksjonærene ikke har til hensikt å gi seg uten sverdslag, i alle fall  ikke alle. Så hvorvidt de har til hensikt å akseptere budet fra staten, eller avvente en eventuell tvangsinnløsning gjenstår ennå å se. 

– Tilbudet fra Nærings- og fiskeridepartementet til minoritetsaksjonærene er basert på en verdsettelse etter anerkjente prinsipper. Det vil være opp til den enkelte aksjonær å ta stilling til dette, og departementet har ikke grunnlag for å spekulere i mulige utfall, sier kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland i NFD til High North News i forbindelse med tilbudet.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.