Ingen vernesoner på Grønland
Flertallet i Inatsisartut, Grønlands parlament, avviser et opplegg for debatt om eventuelle vernesoner mot gruvedrift i landet. (Bildet er fra åpningen av det sittende parlamentet).

Ingen vernesoner på Grønland

Flertallet i det grønlandske parlamentet avviser en debatt om vernesoner mot gruvedrift i landet.

Hensynet til miljøet, naturen, kulturen og befolkningen skal veie tungt, men flertallet mener det er unødvendig å skjerme enkelte deler av landet mot gruvevirksomhet av enhver art. «Først må ressursene kartlegges», heter det i argumentasjonen.

Ønske om debatt

Det er opposisjonspartiet Inuit Ataqatigiit som har bedt om at regjeringen (Naalakkersuisut) utarbeider et debattopplegg for, om nødvendig, opprette vernesoner mot fremtidig gruvedrift i særlig sårbare områder, eller i områder der det kommer i konflikt med eksisterende virksomheter.

Flertallet er, som det ble uttrykt under debatten i Inatsisartut (parlamentet) torsdag, engstelig for at særskilte vernesoner kan sette for sterke begrensninger mot fremtidige inntektsmuligheter og næringsutvikling.

Vanskelig å forutse

«Det vil derfor være ergerlig, og saklig sett unødvendig, å utelukke et område på forhånd. Det er heller ikke mulig å forutse om det finnes (mineral)forekomster i områder der det er eksisterende virksomheter.

Det frarådes derfor å lage en soneinndeling, med derav følgende begrensninger i mineralletingen, før områdene er tilstrekkelig undersøkt for eventuelle mineraler, som kan gagne det grønlandske samfunnet», heter det i flertallets begrunnelse for å avvise IAs forslag.

En misforståelse

IAs talsperson, Naaja Nathanielsen, repliserte at partiets forslag ikke innebærer forbud mot mineralvirksomhet, men et opplegg til demokratisk debatt.

«Naalakkersuisut er bekymret for at vi setter begrensninger for utvikling av råstoffindustrien, men det er dessverre en misforståelse. Vi foreslår ikke å opprette soner; vi foreslår en debatt om soner», sa Nathanielsen, og la til at næringsutvikling på Grønland neppe svekkes ved at man lytter til befolkningens ønsker og krav.

Men forslaget om et debattopplegg for vernesoner mot gruvedrift falt – for andre gang – noe det etter alt å dømme vil gjøre også ved tredje, og siste gangs, behandling i parlamentet. 

Naaja Nathanielsen og partiet IA får ikke flertall for en debatt om vernesoner mot gruvedrift på Grønland.

Naaja Nathanielsen og partiet IA får ikke flertall for en debatt om vernesoner mot gruvedrift på Grønland.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.