Ingen radioaktive utslipp fra atomubåt i Barentshavet

De foreløpige svarene fra prøvene tatt under en norsk-russisk forskningstokt, viser at det ikke er noen lekkasjer fra atomreaktorene i den sunkne atomubåten, melder Havforskningsinstituttet.

Norske og russiske eksperter har i løpet av toktet undersøkt nivåene av radioaktiv forurensning i vann, bunnsedimenter og fisk i områdene der ubåten ligger.

Nå skal prøvene analyseres grundigere og en ferdig rapport om miljøtilstanden ventes i 2015.

– I løpet av de nærmeste ukene skal vi analysere muskelprøver av torsk, hyse og sandflyndre for cesium-137 ved kjemilaboratoriet vårt, sier toktleder Hilde Elise Heldal.

Ubåten K-159 ligger på 246 meters dyp i Barentshavet, og mindre enn 130 kilometer fra grensen til Norge. Ubåten sank på Kildinbanken i Barentshavet under slep på vei til opphugging den 30. august 2003. Båten inneholder rundt 800 kilo brukt kjernebrensel og er en viktig potensiell forurensningskilde å ha kontroll over.

Deltakere på toktet har vært Statens strålevern, Havforskningsinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hovedansvarlig instans på russisk side er Det føderale byrået for hydrometerologi og miljøovervåking, Roshydromet. Toktet finansieres gjennom regjeringens atomhandlingsplan.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.