It is remarkable that what goes on in Russia has the blessing of her people, says the writer of the new Norwegian book ‘Why do Russians vote for Putin’. (Photo: Private)
Det er oppsiktsvekkende at det som skjer i Russland har folks velsignelse, mener forfatter av boken "Hvorfor stemmer russerne på Putin. (Foto: Privat)

Hvorfor i all verden stemmer russerne på Putin?

Med dette som drivkraft dro forfatter og forlagsredaktør Bernhard Mohr til Russland for å snakke med folk. – Jeg har vært forelsket i Russland hele mitt voksne liv, men forsto ikke lenger hvordan gamle kolleger tenkte, sier han.

Hans første besøk til Russland var i januar 1999. I 2006 flyttet Mohr til Moskva for å være med på oppbygging av den norskeide Schibsted-avisen «Moj rajon». En avis etter vestlige prinsipper som skulle jobbe etter den norske Vær varsom-plakaten og forsvare demokratiske verdier.

Flertallet av Mohrs russiske kolleger hadde reist mye i Vesten, de ønsket at Russland skulle integreres bedre i Europa – og de var som regel kritiske til Putin-regimet. Da Mohr et tiår senere oppdaget at mange av de gamle kollegene hadde «byttet side», fikk han ideen til boken «Hvorfor stemmer russerne på Putin?»

– Jeg befant meg i et miljø for ti år siden som hadde liberale holdninger, og som ønsket at Russland skulle utvikle seg i liberal retning. Nå er folk åpenbart mer kritiske til vesten. Og hvorfor er det slik? Vi får ikke svar før vi snakker med folk, sier Mohr.

 

Forfatter Bernhardt Mohr har levd tett på Russland hele sitt voksne liv, men forstår ikke lenger hvordan russerne tenker. (Illustrasjonsfoto: Elena Pleskevich/Flickr)

Overraskende oppdagelser

I boka intervjuer Mohr et tjuetalls urbane middelklasserussere med høyere utdannelse.

– Dette er russere med et forbruksmønster som ligner vårt, men med helt andre politiske preferanser. For meg ble jakten å finne ut hvorfor disse menneskene støtter Putin-regimet, sier Mohr.

Siden forfatteren selv bodde i Russland har mye endret seg. Da Putin kom tilbake som president i 2012 etter fire år som statsminister, fikk han innført en rekke nye lover som innskrenket forsamlings-, ytrings- og bevegelsesretten for borgerne. Paradoksalt nok har presidentens popularitet økt siden da.

– En hovedgrunn til at Putin er mer populær enn noen gang, er den patriotiske og nasjonalistiske retorikken fra Kreml etter Krim-anneksjonen, som ser ut til å fenge bredt i hele befolkningen. Den handler om at Russland er noe annet og mer genuint enn Vesten, som på sin side preges av moralsk forfall, sier Mohr, som fra intervjuobjektene stadig fikk høre utsagn som «den vestlige modellen passer ikke i Russland», «vi ligger midt mellom Asia og Europa», og «vi har en herskertradisjon som er mer østlig enn vestlig, eneveldet passer oss best».

– En annen ting som går igjen, er at for stor spredning av makt vil føre til kaos. Her henviser mange til Ukraina, som har hatt to revolusjoner på 2000-tallet, men også en mye svakere økonomisk utvikling i Russland, sier Mohr.

Styrte medier

Forfatteren peker også på at nyhetssendingene i statseide medier er blitt mer ideologiserte de siste seks årene. Og etter hans mening driver ikke disse kanalene med journalistikk lenger – det handler i stedet om å gjengi Kremls forhåndsdefinerte blikk på verden.

– Siden jeg har bakgrunn fra mediebransjen, har jeg fulgt nøye med på den voldsomme manipuleringen som foregår i russiske medier. Det er en bevisst strategi for å føre egne innbyggere bak lyset, sier forfatteren.

Samtidig mener han at forholdet mellom Russland og Europa lider av en «kronisk underformidling» i vestlige medier av det som foregår i Russland. Det bidrar til å skape et skjevt bilde på det som faktisk foregår.

– Det som fremkommer i våre medier, er som regel store politiske nyheter eller kuriosa – som dårlige veier i Sibir. Jeg savner livshistorier om hva som preger livet i Russland, sier han.

 

Det er synlig at folket støtter Putin. (Illustrasjonsfoto: Elena Pleskevich/Flickr)

Forstår deler av oppslutningen

For Mohr er det viktig å ikke underslå at det er en grunn til at det definerte verdensbildet i Russland faktisk fenger folk.

– Folk som vokste opp i Sovjetunionen, befant seg i én av to supermakter i verden. Og folk har sans for denne fortellingen om at Russland skal være stort og sterkt. Russerne har liksom fått sin revansje.

I tillegg handler støtten til Putin om nærere historie, om et land som nesten mistet alt i den demokratiske prosessen på 90-tallet. Da mennesker mistet jobbene sine over natten og landet opplevde stor økonomisk krise.

– Jeg skjønner at folk velger Putin med tanke på sikkerhet og stabilitet. Da Putin kom til makten gikk landet inn i en stor vekstfase – og presidenten er i dag knyttet til stabilitet. I tillegg finnes det ingen alternativer, opposisjonen i Statsdumaen er egentlig ingen opposisjon, sier forfatteren.

At Putin er mer populær enn noen gang skyldes et stykke på vei at Kremls propaganda har blitt tøffere, mener en av intervjuobjektene i boken “Hvorfor stemmer russerne på Putin”. (Illustrasjonsfoto: flickr)

Likevel manipulert

Det Mohr har mest problemer med å forstå, er hvorfor høyt utdannede og godt informerte russere ikke står opp mot manipulasjonen som forekommer i mediene.

– Jeg skjønner ikke at folk ikke blir hissige av manipuleringen og ikke minst at man aksepterer den enorme korrupsjonen i landet. Svaret jeg gjerne får, er at «sånn har det alltid vært», sier forfatteren.

Personlig har han også vanskeligheter med å se at mennesker han jobbet sammen med i avisen «Moj rajon» har kastet felles verdier på båten.

– Jeg hadde kanskje håpet på andre svar enn de jeg fikk, men akkurat nå stiller den russiske middelklassen i liten grad krav om å delta i politikk og samfunnsbyggende prosesser. Jeg tror det også handler om at fallende inntekter har sendt folk inn i en slags overlevelsesmodus, der selvrealisering og politisk innflytelse trer i bakgrunnen, sier Mohr.

Større samarbeid

Samtidig som han er kritisk til Putin-regimet, gjengir Mohr i boka mye av kritikken som både Russland og vestlige «russlandsforståere» retter mot Vesten. Han diskuterer også Norges umiddelbare tilslutning til USAs og EUs straffetiltak mot Russland etter anneksjonen av Krim.

– Norge har en lang fredelig historie med Russland, og ville det ikke vært naturlig å utforme en egen politikk? Det er helt klart riktig å reagere på folkerettsbruddet som Krim-anneksjonen var, men i en fase som nå er det viktig at vi samarbeider så mye som mulig med Russland, sier Mohr.

Han mener det er en tydelig forskjell på hvordan nordmenn i sør og nord ser på Russland.

– I fjor viste to parallelle meningsmålinger at mens 45 % av den norske befolkningen oppfatter Russland og Putin som en reell sikkerhetstrussel, så mener tre av fire i Nord-Norge at Regjeringen må gjøre mer for å bedre forholdet til Russland. I Sør-Norge er «russerne» noen som taler med streng stemme i Kreml. I nord er «russerne» håndballtreneren eller kjøpmannen på butikken, sier Mohr, som håper på et tettere samarbeid mellom Norge og Russland på kulturfeltet.

– I tillegg til det gode folk-til-folk-samarbeidet over vår felles grense i nord, skulle jeg gjerne sett et tettere samarbeid mellom våre urbane sentra, mellom Norges største byer, Moskva og St. Petersburg, sier Mohr.

Han mener at Norge har ikke noen grunn til å frykte tradisjonelle militære trusler fra Russland. Samtidig bør vi være på vakt overfor digitale «angrep».  

– Russland har de siste årene prøvd å blande seg inn i andre lands medieoffentlighet gjennom desinformasjonskampanjer, spredning av falske nyheter og bruk av nettroll i sosiale medier. Det må vi ta alvorlig, sier Mohr.

Hvorfor støtter russerne en politisk leder som tilsynelatende systematisk tar fra befolkningen fundamentale rettigheter, spør forfatter Bernhard Mohr. (Illustrasjonsfoto: Shasha Nilov/Flickr)

6 kommentarer

 1. “Det Mohr har mest problemer med å forstå, er hvorfor høyt utdannede og godt informerte russere ikke står opp mot manipulasjonen som forekommer i mediene”

  Vi forstår heller ikke hvorfor Bernhard Mohr ikke legger merke til ideologien og manipuleringen av vestlige medier.

 2. Det er veldig interessant å lese en journalist som skriver en artikkel om Russland. Men samtidig forstår han at han ikke har rett til å forlate “korridoren av meninger” vedtatt i det vestlige media. Han vet godt at ved brudd på reglene kan han forbli uten arbeid eller liv

 3. Kommentar zum Artikel des norwegischen Schriftstellers Bernhard Mohr in High North News vom 06.12.17 ‘Warum Russen fuer Putin stimmen’.

  Wie kann der Autor so naiv sein? Er hat wohl die Meinungen seiner Kollegen missverstanden oder vorsaetzlich falsch interpretiert. Er soll bloss nur einen Russen nennen, der seine Freiheiten nicht schaetzt, oder einen, der nicht satt von der drastischen Korruption waere.

  Was stimmt, dass nicht Putin die Ursache der Korruption ist. Was stimmt, dass Putin den Spielraum fuer Terrororganisationen geringer gemacht hat. Was stimmt, dass die Wirtschaft von Rohstoffhandel immer noch abhaengig ist.

  Was aber nicht stimmt, dass die Wirtschaft sich nicht entwickelt. Was nicht stimmt, dass Russen in ihrer Freiheit in irgendeiner Weise beeintraechtig sind. Was nicht stimmt, dass es keine Erneuerung der politischen Elite gibt.

  Der Autor verfolgt wohl ziemlich oberflaechlich, was in Russland wirklich passiert. Vor allem hoert seinen russischen Kollegen nicht genau zu.

  Die Russen, besonders die aeltere Generation (ab 30), kennt, was Medien (im Inland wie im Ausland) wert sind, da sie Sovietzeit erlebt haben. Sie sind durch die Erfahrung der kommunistischen Zeit zu aller Art Propaganda immun geworden und empfinden den Hurra Ton der staatlichen Medien mit gesundem Maß Ironie, manchmal auch mit Aerger.

  Man weiss in Russland ganz gut bescheid um die Probleme in Wirtschaft und Innenpolitik. Vor allem macht es zu schaffen der allzuhohe Prozentsatz fuer Kredite (10-20% und hoeher gegen kaum 1% in westlichen Laendern) der nicht einmal die Verarbeitung von eigenem Erdöl ermöglicht, und erst recht die Inflation in die Höhe treibt. Solche Fragen muss und stellt die Gesellschaft aktuell an Putin. Er genießt aber einen Grundvertrauen seitens des Volkes, und das zurecht: angesichts der beträchtlichen Wohlstandssteigerung, die seine Regierungszeit mit sich brachte (und nicht erst seit der so genannten Annexion der Krim). Sein Fuehrungsstil mag autoritär erscheinen, ist aber auf keinem Fall diktatorisch. Und keiner darf sich im Westen taeuschen, er genießt die Unterstützung des Volkes nur so lange er sein Mandat hat, nicht mehr und auch nicht weniger. Wer das nicht begreift, verkennt das Wesen der Demokratie und die wirklichen Gegebenheiten in Russland. Wenn die Zeiten reif sind wird sich auch der Fuehrungsstil in Russland aendern.

  Aber die Kreuzfahrer der Demokratie und die hochmuetigen Prediger des Liberalismus koennen schon jetzt fuer immer verstummen, denn so viel Mess wie sie, hat keiner in der Geschichte eingerichtet: Jugoslavien, Irak, Lybien, Syrien, Jemen allein in den ersten Jahren 21. Jahrhunderts und bis zu 50 Laendern im 20. Jahrhundert sind von ihnen ins Steinalter zurueck gebombt, als Folge: Millionen von menschlichen Opfern, ähnlich viele Flüchtlinge, Chaos und ein langandauerndes Durcheinander in den betreffenden Laendern. Und sie nennen das ‘Foerderung der Werte der Freiheit, des Friedens und der menschlichen Wuerde’? Ist es nicht vielmehr ihre Devalvation?

  Es muss noch gesagt werden: die Aufteilung der Welt in ein demokratisches, tolerantes und fortschrittliches Westen einerseits und ein despotisches, barbarisches und rueckstaendiges Osten andererseits ist Mythos, fabriziert von westlichen Propagandisten, hat aber nichts mit der Wirklichkeit Gemein.

  Demokratie ist nicht eine Schoepfung des Westens, sondern ein natürlicher Zustand von archaischen Voelkern, ein Stadium, das alle Gesellschaften auf dem Weg zu Monarchie durchlaufen. Und das ist jeglicher Bewertung frei gesagt, denn weder das eine noch das andere kann als besser oder schlechter eingestuft werden (behielten doch sehr viele europäische Laender ihre Monarchien, wie Spanien, Belgien, Großbritannien ua). Das europäische Mittelalter wird nicht umsonst als dunkle Aera genannt, denn wenn der Ostrom (Konstantinopel) demokratische Strukturen bis zu seinem Fall 1453 beibehielt und sogar die Sklaverei ab dem 7. Jahrhundert abschaffte, bluehte der Feudalismus und Lehensystem erst recht zu dieser Zeit im westliche Europa auf – es war so wild, dass sogar die römische Kirche darin fest eingewickelt war: ein Bischof war zugleich ein Fuerst und Heerführer (was im Osten undenkbar war), ein nicht Adeliger hatte keine Aussichten Bischof zu werden (wogegen in Russland ein Bauer Patriarch werden konnte wie im Falle von Nikon im 17 Jahrhundert).

  Was Kultur und Fortschritt angeht: Erfindung von Pulver und Buchdruck fand Jahrhunderte früher in China statt, als in Europa. Als ein venezianischer Doge im 11. Jahrhundert eine ostroemische Prinzessin heiratete, aß diese bereits mit der Gabel und die Umgebung vom Dogen nannte sie dafür Haeretikerin – wild, nicht wahr?

  Die Entstehung der Schrift selbst geschieht Jahrtausende früher im Nahen Osten, als im westlichen Europa: das Schrifttum von Ugarit (heutiges Syrien), Gilgamesh Epos von Schumer’s Zivilisation (heutiger Irak), die assyrische (heutiges Kurdistan) und persische (heutiger Iran) Schrift. Das alles sind uralte Zivilisationen. Die westliche Zivilisation in Vergleich mit ihnen ist wie ein Teenager vor einem Urgreisen. Und fuehrt sich offensichtlich entsprechend auf: hochmütig, frech und ruecksichtslos.

  Seit wann haben die Afroamerikaner die gleichen Rechte wie die Weißen in den USA? Seit 50-er: die aufgeklärten und fortschrittlichen haben ganze zwei Jahrhunderte gebraucht um zu begreifen, dass Afroamerikaner auch Menschen mit gleicher Wuerde sind – hat nicht lange gedauert, gel? Der ganze Toleranzdiskurs genauso wie Nazi-/Faschismusideologie selbst konnte nur im hochmütigen wild intoleranten Westen entstehen.

  Nun was machen wir dann? Russen wie die Europäer! Einfach weiter leben, nicht versuchen sich ueber andere schlau zu machen, nuechtern und bescheiden bleiben, und, soweit möglich, freundschaftliche, kulturelle, dienstliche, geschäftliche, humanitäre Kontakte knüpfen und pflegen

 4. Hier bitte eine nüchternere Auffausung der Situation in Russland von Jörg Baberowski: https://www.nzz.ch/feuilleton/man-sollte-sich-gut-ueberlegen-ob-es-eine-gute-idee-ist-putin-zu-stuerzen-ld.1327082

  Gruß aus Moskau

 5. Pingback: Норвежский писатель пытается разобраться, почему мы голосуем за Путина | ПолитВести

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.