Regjeringen har kommet med forslag til et havbruksfond som skal sikre mer penker til oppdrettskommunene. (Foto: Wikimedia Commons/Kommunikasjonsavdelingen NTFK)
På et samlet sjøareal på størrelse med Andøya kommune produserer norsk havbruksnæring mat verdt milliarder, men store verdier havner også på land og i andre bransjer. Foto: Wikimedia Commons/Kommunikasjonsavdelingen NTFK

Hvor mye betyr oppdrett for Nord-Norge?

Torsdag legges det fram en ny ringvirkningsanalyse for havbruksnæringen, og regionsjefen tror bransjen vil “gruse” olje og gassnæringen. 

Det er gjort ringvirkningsanalyser for havbruksnæringen flere ganger tidligere, og bransjen ligger svært høyt når det kommer til å handle lokalt. Tall fra 2011 viser at mer enn 80 prosent av innkjøpene gjort av havbruksnæringen i nord er gjort lokalt. 

– Der tror jeg vi regelrett “gruser” petroleumsnæringen, sier regionsjef Marit Bærøe i Nordnorsk havbrukslag. 
Lokale innkjøp er viktig for å bygge robuste samfunn, og styrker lokalt næringsliv både innen teknologi og kunnskapstjenester såvel som lokalbutikken og transporttilbudene i distriktene. 

Presenteres i Tromsø 

Rapporten skal presenteres under årsmøtet til Nordnorsk havbrukslag i Tromsø på torsdag , og er laget av Nofima og Capia AS på oppdrag av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL). 

– Det er interessant å se hvor mye verdiskaping selskapene utgjør, men også alt som kommer i tillegg, av innkjøp og sysselsetting i tilknyttede sektorer. Det er viktig for oss å vise hele spekteret, at næringen skaper lokale verdier, sier Bærøe. 

Når det kommer til sysselsetting i havbruksnæringen handler dette om mer enn akkurat dem som jobber på merdkanten. 

– Tidligere undersøkelser har vist at for hver ansatte i en oppdrettsbedrift skapes det nesten to arbeidsplasser i en tilknyttet virksomhet, så det er viktig å huske at for mange samfunn i Nord-Norge er oppdrettsnæringen langt større enn akkurat de personene som fôrer fisken, sier Bærøe. 

Miljøproblemer og lukkede oppdrettsanlegg

Men, verden er langt fra skyfri for norsk oppdrettsnæring. Rømming og lakselus er blant de store utfordringene som må møtes. 

Under årsmøtet torsdag skal både framtidig vekst i næringen, tilstanden for lakseelvene og lukkede anlegg diskuteres. Det siste temaet kan være grunnlag for en god diskusjon. Fire personer skal dele sine erfaringer med ulike lukkede anlegg. Hva fungerer, og hva fungerer ikke? 

– Det blir nyttig å høre på de ulike erfaringene som er gjort i næringen. Utstyrsnæringen bidrar med innovasjon og rask utvikling av ny teknologi, men samtidig er ikke dette en quick fix som alene kan erstatte dagens løsning. Vi har svært gode naturgitte forutsetninger i dagens drift, og det jobbes stadig med rømmingssikring som gjør anleggene bedre og enda mer rustet, men det er viktig å være frampå i teknologiutviklingen, sier Bærøe. 

Det er ventet 260 oppdrettere og gjester fra hele Nord-Norge til årsmøtet på torsdag. De langt fleste blir igjen neste dag og får med seg nyttårskonferansen som fôrprodusenten Ewos holder på fredag. Til sammen er det ventet nærmere 500 deltakere på disse to dagene.

Regionsjef Marit Bærøe i Nordnorsk Havbrukslag. (Foto: Privat)

Regionsjef Marit Bærøe i Nordnorsk Havbrukslag. (Foto: Privat)

2 kommentarer

  1. Pingback: Tromsøportalen | Hvor mye betyr oppdrett for Nord-Norge?

  2. Pingback: iLaks | – Der tror jeg vi regelrett “gruser” petroleumsnæringen

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.