Kronikken er skrevet av Arbeiderpartiets fylkeslagslederen i Nord-Norge, Ingalill Olsen (f.v.), Bjørnar Skjæran og Cecilie Myrseth. (Foto: Ap)
Kronikken er skrevet av Arbeiderpartiets fylkeslagslederen i Nord-Norge, Ingalill Olsen (f.v.), Bjørnar Skjæran og Cecilie Myrseth. (Foto: Ap)
Ingalill Olsen, Cecilie Myrseth, Bjørnar Skjæran
Ingalill Olsen er leder i Finnmark Ap, Cecilie Myrseth er leder i Troms Ap, og Bjørnar Skjæran er leder i Nordland Ap.
30/04/2015

Høyre-lederne i Troms og Finnmark var nylig ute med øksa og hugget løs på Ap-leder Jonas Gahr Støre i en pressemelding. Det hadde falt dem tungt for brystet at Støre under Aps landsmøte kritiserte regjeringens nordområdepolitikk. Eller rettere sagt, mangelen på nordområdepolitikk.

Jonas Gahr Støre uttalte at «Regjeringen har ingen plan, ingen fremdrift og den mangler ambisjoner for nordområdene». Han burde jo vite hva han snakker om, mannen som var utenriksminister i 7 år, og som definerte nordområdene som Norges viktigste satsingsområde.

Leserinnlegget er en reaksjon på denne saken. 

For i 2005 viste Jonas Gahr Støre vei. Han endret fokus til langsiktig tenking, konkrete tiltak og viktigst av alt, et skifte i fokus fra sør til nord. Vi fikk nasjonale resultater som følge av en kompetent og helhetlig utenrikspolitikk. En av de aller største seirene var delelinjeavtalen, som sikret Norge suverenitet over enorme havområder. Den avklarte grensen mot Russland har skapt et stort potensial for utveksling av kunnskap og næringsutvikling. Dette var nordområdepolitikk i praksis. Kombinert med vår bekjempelse av det store ulovlige og uregistrerte fisket i Barentshavet har dette også gitt hele fiskerinæringen tilgang til betydelig større fiskeressurser under ei forvaltning som er i balanse.

Vi satte nordområdene på det geopolitiske kartet, styrket det regionale samarbeidet mellom de arktiske statene og styrket infrastruktur, sysselsetting, utdanning og forskning i Nord-Norge.

Med Arbeiderpartiet i førersetet utviklet vi Framsenteret, vi styrket Havforskningsinstituttet, det har vært satset på kystovervåkninga i Vardø. Vi sikret etablering av sekretariatet til Arktisk råd i Tromsø, og en rekke store bedrifter har slått rot i landsdelen. Vi etablerte Universitetet i Nordland og det ble for første gang etablert et universitetscampus i Finnmark. Vi har verdensledende forskningsmiljøer på marin kunnskap og polarforskning. Det ble brukt 1.4 milliarder kroner på isgående fartøy med hjemmehavn i Tromsø. Svalbard ble historisk som en del av nasjonal transportplan hvor det ble satset stort på havneutvikling. Vi må også nevne det norsk-russiske fiskerisamarbeidet. Enten det gjelder forvaltningen av den norsk-russiske torskestammen, eller samarbeidet mellom Finnmark og Murmansk om å melde om rømning/sykdom hos oppdrettsfisk, så er dette også god nordområdepolitikk.  Arbeiderpartiet satte seg i førersetet for en ny politikk, og nye ambisjoner for landsdelen.

Vår ambisjon er at Norge også i framtiden skal sette dagsorden i nordområdene, vi skal skape kunnskap, aktivitet, økt verdiskaping og nærvær i nord. Dette vil kreve et nært internasjonalt samarbeid mellom de arktiske landene. Endringer i internasjonale relasjoner kan skape endrede rammebetingelser for samarbeidet i nord, men våre relasjoner til Russland må fortsatt baseres på fasthet, forutsigbarhet og langsiktighet, hvor samarbeidet folk-til-folk lokalt og regionalt blir viktigere enn før.

I nordområdene skal vi utvikle etablerte næringsklynger og kraftforedlende  industri, og satse på mer lokal verdiskaping basert på fornybar energi. Vi skal sikre bærekraftig vekst i havbruksnæringen, som vil kreve systematisk forskning, utvikling og investering. Klimaendringene kommer hurtigere og kraftigere i nord enn i gjennomsnittet i verden. Vi skal ha en ledende rolle innenfor forskning på miljø og klima i nord, med utgangspunkt i de miljøene som finnes i regionen.

Bodø, Tromsø og Alta har med sine sterke kompetansemiljøer mulighet til å konkurrere internasjonalt for å tiltrekke seg virksomheter. Disse miljøene må brukes aktivt til å fremme vekst i landsdelen og fremme bærekraftig utvikling i Nordområdene.

Så kjære fylkesledere i Høyre: det som framstår desperat, er deres egen pressemelding. Dere har ingenting nytt å melde, men får panikk når Arbeiderpartiet også utenfor regjering holder nordområdefanen så høyt.

Erna Solberg brukte tid i sin landsmøtetale på å snakke om den store fienden i øst, Russland, og om hvordan vi må ruste opp mot dem. Jonas Gahr Støre derimot snakket i sin landsmøtetale om verdien av nordområdene, deriblant dialog med Russland, samtidig som man tar sterk avstand fra annekteringen av Krim. Det er gjennom fasthet og dialog at stabilitet og fred bygges.

Siden Høyre nå går så høyt på banen mot Arbeiderpartiets nordområdepolitikk, er det betimelig å spørre tilbake: Hva er det egentlig dere gjør selv, og hvordan tenker dere langsiktig om utviklingen i nordområdene? 

I 2017 er Arbeiderpartiet i Nord-Norge klar til å ta imot Statsminister Jonas Gahr Støre, vi vil være klar med nye kapitler til nordområdene. Vi er klare til å bytte fra pause til play, og nok engang sette nordområdene på den nasjonale og internasjonale dagsorden!

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.