Fiskeriminister Per Sandberg vil ha innspill fra folk i arbeidet med nytt kvotesystem. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)
Fiskeriminister Per Sandberg vil ha innspill fra folk i arbeidet med nytt kvotesystem. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)

Holder folkemøter i arbeidet med ny kvoteordning


Regjeringen har begynt arbeidet med nytt fiskekvotesystem, nå vil de ha innspill til arbeidet. 

Det første av flere folkemøter holdes i Svolvær 13. juni: 

– I løpet av sommeren skal vi ha flere folkemøter om arbeidet med det nye kvotesystemet. Vi starter i Svolvær, i fiskerifylket Nordland. Lofoten er det stedet hvor kystfiskeflåten kan fiske langreist torsk på en kortreist måte. Jeg håper mange har mulighet til å komme, og ser fram til å få gode innspill, sier fiskeriminister Per Sandberg. 

Kvotesystemet som regulerer hvem som kan fiske hva, med hvilke båter og med hvilket fiskeredskap, er et innfløkt system. Fiskeri- og næringsdepartementet beskriver det som svært komplekst, lite fleksibelt og modent for endringer. Arbeidet som nå er startet med å lage nytt kvotesystem skal munne ut i en stortingsmelding, som er planlagt ferdig våren 2019. 

Fiskeriminister Sandberg sier at ambisjonen hans er å få på plass et system som både er enklere, mer fleksibelt, og som gir bedre grunnlag for forvaltningen og verdiskapingen av fisken vår. 

– Vi ønsker at alle som er berørt skal ha mulighet til å si sin mening om hvordan framtidens kvotesystem bør se ut, sier Sandberg. 

Folkemøtene vil starte med en kort innledning, før det åpnes for debatt. Det skal holdes folkemøter i Svolvær, Alta og Ålesund. 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.