Havteknologi gir blå vekst

Norge er en havnasjon med høy kompetanse innen havteknologi. Men marin, maritim og offshorenæring kan vokse mer ved å lære av hverandre og kople næringsaktører tettere til virkemiddelapparatet, viser ny rapport.

Rapporten fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge viser at det offentlige bruker nærmere 1 milliard kroner årlig på forskning og utvikling (FoU) knyttet til teknologi for marin-, maritim- og offshorenæringene. De ”blå” næringene kan skape mer vekst ved å styrke FoU-samarbeidet, koordinere virkemidlene sine, og slik få en bedre kommersialisering av forskningsresultater.

Les mer i pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet her.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.