Bodø Energi kjøper entreprenørselskaper fra SKS.  (Foto: MIP Info)
Venstre vil bruke kraft fra Nordland på datalagringssentral og kraftkrevende industri i fylket. (Foto: MIP Info)
Arne Ivar Mikalsen
Førstekandidat Nordland Venstre.
06/08/2015


Vi har alle lest artiklene som viser at det går så det griner i Nordland. Det skyldes blant annet at vi har et næringsliv som ikke er veldig avhengig av ei næring. Det skal vi være veldig glade for. 

Nordland har tilgang til store mengder fornybar energi, noe som er et konkurransefortrinn for industrien. Fylket har i dag et overskudd av kraft og dette overskuddet vil bli større når de grønne sertifikatene bidrar til etablering av enda mer fornybar energi. 

Nordland Venstre vil jobbe for at dette overskuddet bidrar til etablering av ny kraftkrevende industri og til etablering av datalagringssenter, istedenfor at energioverskuddet sendes ut av fylket. Det er det siste vi trenger! Vi vil foredle vannkraften lokalt i gullfylket Nordland!

Derfor vil Venstre: 

● legge til rette for infrastruktur som kan møte industriens behov 

● at industrien i Nordland får tilgang til energi på langsiktige, konkurransedyktige kontrakter 

● få på plass konkurransedyktige rammevilkår for oppbygging av storskala datasenter som ei grønn framtidsnæring 

● jobbe for å endre avgiftsregimet for å legge til rette for virksomheter som vil dra nytte av kraft produsert i Nordland 

● stille strenge miljøkrav til eksisterende og framtidig industri og samtidig sikre finansiering til miljøtiltak gjennom for eksempel Enova og klimafondet 


Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.