Frykter for beredskapen i nord

Troms-representant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i Stortingets forskningskomite er bekymret etter beslutningen om å legge ned Veterinærinstituttet Nord-Norge (Tromsø). Styret i Veterinærinstituttet legger opp til at all virksomhet for landdyr i de tre nordligste fylkene nå skal ivaretas av enheter utenfor landsdelen, skriver Bondebladet. 

– Dette medfører at all diagnostikk og rådgivning i «grønn sektor» (landdyr), all beredskap på listeførte sykdommer, og all forskning innenfor grønn sektor forsvinner ut av Nord-Norge. Dette er en dramatisk svekkelse av beredskapen i nord som vil kunne få dramatiske konsekvenser. Hva vil statsråden gjøre? spurte Fylkesnes landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) i Stortingets ordinære spørretime sist onsdag.

Listhaug påpekte i sitt svar at Landbruksdepartementet i et tildelingsbrev har bedt instituttet vektlegge «videreutvikling av organisasjonen».

– Arbeidsprosessen skal effektiveres, og den totale kompetansen skal utnyttes enda bedre. Videre skal vi styrke beredskapen. Som en del av arbeidet, kan regionale enheter bli omstrukturert. Når denne saken kommer på mitt bord, vil jeg gå grundig inn i den og se på de vurderinger som er gjort av Veterinærinstituttet. Jeg er opptatt av at vi skal ha gode veterinærinstitutter over hele landet. Jeg kan ikke konkludere nå, men tar med meg innspill og vil se på hva som er formålstjenlig videre, sa Listhaug ifølge Bondebladet.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.