Kjell Giæver, direktør i leverandørnettverket Petro Arctic, vil kartlegge droneteknologi og -kompetanse i nord (Foto: Christine Karijord)
Kjell Giæver er direktør i leverandørnettverket for petroleumsvirksomhet i nord, Petro Arctic. (Foto: Christine Karijord)

Framtidsanalyse: Lyse utsikter for olja i nord


Dersom prognosene til konsulent- og analyseselskapet Rystad Energy slår til, kan oljeprisen allerede om få år komme opp mot 100 dollar fatet. – Dette er meget positivt for den nordnorske petroleumsutviklingen, og funn i nord vil bli mer attraktive, sier direktør Kjell Giæver i Petro Arctic.


I rapporten «Petro Foresight 2030», som ble lansert i Kirkenes i dag, er det utarbeidet tre scenarioer for den olje- og gassrelaterte industrien i Nord-Norge i 2030.

I basisscenarioet er prognosen at man på nordnorsk sokkel kan gå fra 3 til 9 felt i drift innen 2030.

– Oljen kommer på land. Aktiviteten øker i nord, og skaper ringvirkninger langs hele kysten, kommenterer Giæver, som er direktør i interesseorganisasjonen og leverandørnettverket Petro Arctic.

Tror bunnen nås i år

I analysen fra Rystad Energy forventes det at oljeprisen vil treffe bunnen i løpet av 2016, samtidig som kostnadsfokuset vil fortsette fremover.

– Ny teknologi, strenge krav til utslipp og energieffektivitet må legges til grunn for framtidig aktivitet i nord, mener Giæver.

I den ferske analysen er kostnadene knyttet til hver enkelt utbygging betydelig redusert i forhold til rapporten som kom i 2014.

– Årets Petro Foresight 2030 viser at utbygginger i Barentshavet nå kan gjennomføres helt ned til 45 dollar fatet på grunn av kostnadsreduksjoner i bransjen. Nå legger vi diskusjonen bort om at olje- og gassaktivitet i nord ikke er lønnsomt, mener Giæver.

Petro Arctic forventer at investerings- og operasjonskostnadene, i den nordlige delen av Norskehavet og Barentshavet, fra 2020 vil ligge på rundt 70 milliarder kroner årlig.

– Tilstrekkelig volum for terminal

Interesseorganisasjonen har også forventninger til byggingen av en oljeterminal på Veidnes i Nordkapp kommune.

– Etter våre kilder bør det være mulig å realisere en oljeterminal for en kostnad på cirka 3 milliarder kroner. Allerede kjente funn som Johan Castberg, Alta/Gotha og Wisting viser volumer på rundt 1200 millioner fat olje i området, noe som bør være tilstrekkelig volum til å kunne realisere en terminalløsning. Ved ytterligere funn i Barentshavet vil en slik terminal legge til rette for optimal bruk av fartøy og lagring av olje, skriver leverandørnettverket i en pressemelding.

Målet med analysearbeidet fra Rystad Energy er å synliggjøre mulighetene innenfor olje- og gassnæringen i nord.

Aktørene bak rapporten er, i tillegg til Petro Arctic, Innovasjon Norge, den regionale industriinkubatoren Pro Barents, samt Kunnskapsparken Nord og Kunnskapsparken Bodø.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.