Further defense cooperation was a topic of discussion during the Nordic defense ministers’ meeting in Bergen this week, hosted by Norwegian Defense Minister Frank Bakke-Jensen.
Videre forsvarssamarbeid var tema under det nordiske forsvarsministermøtet i Bergen, hvor forsvarsminister Frank Bakke-Jensen var vertsskap. (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret/Flickr)

Arbeidet med å utvikle ny nordisk forsvarsvisjon fortsetter


– Vi har hatt gode diskusjoner og oppdatert hverandre om de regionale sikkerhetspolitiske utfordringene vi sammen står ovenfor, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Norge overtok i januar formannskapet i det politiske og militære samarbeidsforumet NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation), og forsvarsministermøtet som ble avsluttet i Bergen i går var det første under norsk ledelse.

Russlands øvingsvirksomhet i Nordens nærområder var blant temaene, og ministrene har nå startet arbeidet med å utvikle en ny visjon for det nordiske forsvarssamarbeidet.

– Norden står overfor de samme sikkerhetspolitiske utfordringene, noe som skaper nye muligheter for økt forsvarssamarbeid mellom de nordiske landene. Vi har snakket om utviklingen i øst, og hvilken betydning den har for vår region og den transatlantiske forbindelsen. Dette er viktige aspekter som bidrar til å forme sikkerhetspolitikken, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen etter møtet.
Under det to dager lange møtet i Bergen diskuterte de nordiske forsvarsministrene også mulighetene for felles teknologiutvikling. Fra venstre: Claus Hjort Fredriksen (Danmark), Arnor Sigurjonsson (Island), Frank Bakke-Jensen (Norge), Peter Hultqvist (Sverige), Jukka Juusti (Finland). (Foto: Marius Vågenes Villanger/Sjøforsvaret)

Under det to dager lange møtet i Bergen diskuterte de nordiske forsvarsministrene også mulighetene for felles teknologiutvikling. Fra venstre: Claus Hjort Fredriksen (Danmark), Arnor Sigurjonsson (Island), Frank Bakke-Jensen (Norge), Peter Hultqvist (Sverige), Jukka Juusti (Finland). (Foto: Marius Vågenes Villanger/Sjøforsvaret)

Både Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark er med i NORDEFCO, og ifølge Forsvarsdepartementet vil landene i arbeidet med den nye visjonen for det nordiske forsvarssamarbeidet i større grad ta innover seg at de sikkerhetspolitiske omgivelsene har blitt mer uforutsigbare.

– Det nordiske samarbeidet er i god utvikling og gir en merverdi til samarbeidet i NATO og EU, oppsummerer departementet i en pressemelding.

Les også: EU ett steg nærmere felles forsvarsstyrke

Når NATOs storøvelse Trident Juncture går av stabelen til høsten er det med Norge som vertsnasjon. Island vil også stille territorium til disposisjon under øvelsen hvor flere av de nordiske landene deltar med styrkebidrag.

– Alle nordiske land tilpasser sine forsvar til en ny sikkerhetspolitisk tid og forsvarsbudsjettene i våre land øker. Dette er positivt og nødvendig – og gir økt sikkerhet i Norden, sier Bakke-Jensen.
Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.