Forsiktig optimisme på Helgeland

Helgeland Sparebank ser en forsiktig optimisme i næringslivet i regionen, går det fram av en pressemelding.

– Utbyggingen av E6 er igangsatt og gir lokale ringvirkninger for flere næringer. Det er høy aktivitet i byggesektoren med store investeringer både i privat og offentlig sektor. Gunstig valutakurs er positivt for regionens eksportbedrifter, og økt tilgang til rimelig fornybar kraft gir muligheter for grønn og fremtidsrettet industri, heter det.

Når det kommer til olje- og gassektoren, er det store variasjoner i aktiviteten til leverandørindustrien. Noe som rammer både enkeltbedrifter og antall sysselsatte i sektoren.

– Lavere befolkningsutvikling på Helgeland enn i landet for øvrig er utfordrende. Dette gjelder særlig i aldersgruppen 25 – 45 år. Økende studietilbud og forskningsmiljø ved Campus Helgeland bidrar sterkt til å skape et akademisk miljø. Godt samarbeid med Helgelands industribedrifter gir interessante jobbmuligheter for begge i et parforhold noe som vil være avgjørende for å snu trenden i denne utviklingen, sier de videre ifølge Rana Blad. 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.