Konsernsjef Jan-Frode Janson kan være fornøyd med resultatet etter halvgått 2017. (Foto: Marius Fiskum/Sparebank1 Nord-Norge)
Konsernsjef Jan-Frode Janson kan være fornøyd med resultatet etter halvgått 2017. (Foto: Marius Fiskum/Sparebank1 Nord-Norge)

Flere velger nordnorsk bank


Sparebank1 Nord-Norge har økt omsetningen sin i første halvår 2017. Årsaken er blant annet at stadig flere velger nordnorsk. 


De nordnorske sparebankene har de siste fire årene økt sin markedsandel med 15 prosent, det betyr at halvparten av alle bankkundene i landsdelen nå velger nordnorsk bank. Dette kommer fram i en undersøkelse Kantar TNS har gjort for Sparebank1. 

– Vi tror flere har erfart at de nordnorske sparebankene hevder seg godt i konkurransen med de nasjonale og internasjonale. Dels fordi de holder tritt på tjenestetilbud og innovasjon, og dels fordi de har nærhet til kunder og lokalsamfunn. I tillegg ser det ut som flere legger vekt på nordnorsk identitet, og overskuddet som blir igjen og bidrar til å utvikle landsdelen, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank1 Nord-Norge.


Godt resultat

I dag la banken fram sitt regnskap for første halvår, som viser et driftsresultat før skatt på 831 millioner. Det er 63 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. Konsernsjef Janson peker på god økonomisk utvikling i Nord-Norge, effektiv drift og god vekst når han forklarer resultatet. 

– Vi får også betalt for vårt strategiske valg om å rendyrke den nordnorske virksomheten, legger han til.

Banken har også redusert kostnadene med en halv prosent sammenlignet med ifjor, og utlånstapene er på moderat nivå, likt fjoråret.Utlånsvekst 

Og pilene peker samme vei. De siste 12 månedene har banken hatt en utlånsvekst på 10,8 prosent i personmarkedet. I samme periode økte innskuddene med 6,4 prosent. I bedriftsmarkedet har man økt utlånet med 5,2 prosent, mens innskuddene er opp hele 11,6 prosent.

Sammenlignet med fjoråret har banken en salgsøkning på 73 prosent for såkalt øvrige produkter i personmarkedet. For bedriftsmarkedet er økningen 40 prosent. Nye, smarte produkter 

Konsernsjef Jan-Frode Janson er opptatt av at banken skal utvikle seg videre: 

– Gode resultater gir utviklingskraft. Det trenger vi for å kunne gi et tilbud som folk og bedrifter i Nord-Norge fortjener. Vi jobber hardt hver dag for å skape de beste kundeopplevelsene, og innovasjonstakten er historisk høy. Dette inkluderer blant annet nye, smarte produkter,  digitale assistenter og systemintegrasjon mot andre aktører. Samtidig har vi stor tro på at det er viktig å være lokal -både i kunnskap og tilstedeværelse.
Sparebank1 Nord-Norge, nøkkeltall 2. kvartal 2017: 

(Fjorårets tall i parentes.)

Resultat før skatt: 831 millioner kroner (768 millioner)

Resultat etter skatt: 669 millioner kroner (628 millioner)

Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,2 % (12,4 %)

Netto inntekter på finansielle eiendeler: 239 millioner kroner (236 millioner)

Utlånsvekst siste 12 måneder: 9,2 % (5,1 %) 

Innskuddsvekst siste 12 måneder: 5,3 % (11,4 %)

Ren kjernekapitaldekning konsern 15,4 % (14,2 %)

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.