EU vil videreføre differensiert arbeidsgiveravgift i Nord-Norge


EU-kommisjonen, som i forrige måned la frem sitt forslag til nytt langtidsbudsjett for perioden 2021 til 2027, foreslår å videreføre den differensierte arbeidsgiveravgiften i hele Nord-Norge. – Det er en svært god nyhet for næringslivet i Nord-Norge, sier Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland.

– Dette har vi arbeidet lenge med, både politisk og i næringslivet i Nord-Norge, for å få til, sier han. 

Differensiert arbeidsgiveravgift er viktig for skapingen av flere kompetansearbeidsplasser i de tre nordligste fylkene, argumenterer Norvoll. 

– Vi har kommet i mål i første runde. Men langtidsbudsjettet vedtas først av EU-rådet høsten 2019. Det betyr at vi vil fortsette det langsiktige arbeidet opp mot parlamentet og EU-rådet, legger han til.

Den reduserte arbeidsgiveravgiften har vært evaluert en rekke ganger. Konklusjonen er at dette er et av de mest treffsikre virkemiddelene for ytterligere vekst i næringslivet i Nord-Norge.

-Det er veldig viktig at regjeringen, sammen med oss, bidrar i arbeidet med å sikre at vi kan utvikle nye innovative arbeidsplasser. Differensiert arbeidsgiveravgift er i tillegg en veldig ubyråkratisk ordning å administrere, sier Norvoll i en pressemelding.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.