-Enkeltområder utenfor Lofoten må være oljefrie
-Det er åpenbart at enkelte områder utenfor Lofoten må vernes mot oljevirksomhet, sa fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, da han åpnet fylkestinget mandag. Høyres Kai Henriksen (til høyre) mener Norvoll sår tvil om Arbeiderpartiet fortsatt går for en konsekvensutredning. (Kart: Oljedirektoratet, foto: Trond-Erlend Willassen, NFK og Nordland Høyre).

-Enkeltområder utenfor Lofoten må være oljefrie

 

-Det er åpenbart at det er enkelte steder utenfor Lofoten hvor fiskeri, havbruk og reiseliv må ha enerett. Det sier fylkesrådlederen i Nordland. AP vakler, mener Høyre.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland åpnet fylkestinget i dag med å si at det er åpenbart at enkelte områder utenfor Lofoten må vernes mot oljevirksomhet.

Nødvendig konsekvensutredning

Samtidig understreket Norvoll at det bare er gjennom en konsekvensutredning man kan finne frem til områdene som skal vernes mot olje- og gassvirksomhet.

– For å nå våre mål om verdiskapingen, velferd og sysselsetting må aktiviteten holdes på et jevnt nivå. Da er nye løsninger, nye funn og åpning av nye områder helt avgjørende, understreker fylkesrådslederen. 

AP er en pådriver for olje i nord

– Men politikken må sørge for rammebetingelser som sikrer ringvirkninger i hele landet. Det gjøres ikke i tilstrekkelig grad i dag, sa Norvoll, og la til at fylkesrådet i Nordland er en pådriver for videre utvikling av petroleumsvirksomhet i nord.

– Nordområdene skal ikke utvikles gjennom vern. Vi skal utvikle landsdelen gjennom en aktiv og bærekraftig næringspolitikk. Det må derfor gjennomføres en konsekvensutredning for Nordland VI, VII og Troms II så raskt som mulig.

Enkeltområder må åpenbart fredes

Det er åpenbart at det er enkelte steder utenfor Lofoten hvor fiskeri, havbruk og reiselivet skal ha enerett på arealene, sa fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Lederen for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Bente Kristine Lorentzen, er glad for utspillet fra fylkesrådslederen. Til NRK-Nordland sier Lorentzen:

– Det er på høy tid at politikerne i nord går inn for et oljefritt område utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har 10 år med kunnskapsinnhenting som bekrefter hvor verdifulle disse områdene er, sier leder Bente Kristine Lorentzen.

Konsekvensutredning ingen hensikt

Hun mener likevel det er grunn til å sette spørsmålstegn ved hvorfor Norvoll fremdeles går inn for en konsekvensutredning

Samtidig stiller hun spørsmål ved hvorfor Norvoll fortsatt står fast på konsekvensutredning, og sier at det ikke har noen hensikt «å sette i gang en åpningsprosess i et område som ikke skal åpnes for oljeboring».

AP vakler, sier Høyre

Høyres gruppeleder i Nordland fylkesting, Kai Henriksen, hevder at Arbeiderpartiet vakler, og at Norvoll skaper tvil om partiet går inn for en konsekvensutredning.

– Mulig vi nå ser nok en snuoperasjon på gang hos Arbeiderpartiet i nord. Høyre i nord har vært tydelig, vi ønsker en konsekvensutredning, sier Henriksen, som slår fast at petroleumssektoren vil være en viktig vekstmotor i norsk økonomi i lang tid fremover.

Petroleum er nasjonalt, ikke bare regionalt

-Utviklingen av petroleumsvirksomheten i nord er ikke politikk kun for landsdelen, men også nasjonalt og globalt.

– Nord-Norge vil kunne bidra til fremtidige inntekter, arbeidsplasser og kompetanseutvikling, samt som en del av løsningen for å nå Norge og verdens klimamål. Det er et stort flertall på Stortinget for konsekvensutredning og videre utvikling av olje- og gassektoren i nord, men nå kan det se ut som Arbeiderpartiet vakler, avslutter Kai Henriksen.

Én kommentar

  1. Steinar Sørensen says:

    Oljeindustriens arealbeslag avhenger av utbyggingsløsning. Dersom feltene bygges ut med overfiskbare havbunnsrammer og rørledninger til landanlegg vil industrien bare beslaglegge områder på land. Under boreoperasjonene vil boreriggene beslaglegge et sirkulært areal med radius på 500 meter. Etter at boreoperasjonen er avsluttet vil havet igjen fremstå som urørt. Det er derfor vanskelig å forstå argumentasjonen om at enkelte områder skal unntas mulig utbygging. Områdeløsninger for LV&S slik det er foreslått av Sauraprosjektet kan være en farbar vei. Om denne utbyggingsløsningen velges vil fiskeri, havbruk og reiseliv ikke berøres på annen måte enn anlegget på land. Det finnes allerede flere industrianlegg i LV&S og om det etableres noen flere er det lite trolig at dette skulle påvirke de nevnte næringer i negativ retning.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.