Brannen gir store mengder svart røyk. Foto: Bloger51.com
I mars 2014 sto den utrangerte atomubåten «Krasnodar» i brann på skipsverftet Nerpa, i militærbyen Snezhnogorsk, 10 mil fra den norske grensen. Ifølge Statens strålevern utgjorde ikke brannen noen fare for radioaktiv stråling, fordi den var under opphugging og ikke hadde radioaktivt brensel om bord. (Foto: Bloger51.com)

Enighet om atomvarsling mellom Norge og Russland


– Jeg er glad for at Norge og Russland nå er enige om felles varslingsprosedyrer ved atomulykker, sier utenriksminister Børge Brende (H). 

– Dette er en viktig milepæl i atomsikkerhets- og beredskapsarbeidet mellom våre to land, sier Brende.

I en pressemelding fra Utenriksdepartementet (UD) kommer det fram at det ligger an til at varslingsprosedyrene skal undertegnes i forbindelse med det internasjonale atomenergibyråets (IAEA) generalforsamling i Wien neste uke.

Norge og Russland har de siste årene arbeidet med å styrke den felles varslingsavtalen om atomulykker fra 1993 gjennom konkrete prosedyrer for varsling.

– De nye prosedyrene vi får på plass med Russland skal sikre rask varsling ved atomhendelser, noe som er helt avgjørende for vår beredskap i Norge. De felles varslingsprosedyrer er en ny bekreftelse på at atomsamarbeidet mellom Norge og Russland bidrar til større grad av tillit og trygghet på begge sider av grensen, understreker Brende.

Ifølge UD har prosedyrene for varsling vært gjennom en bred forankring på russisk side hvor flere myndigheter har vært involvert. Norge har regelmessig blitt invitert som observatør ved russiske atomøvelser, og det legges nå opp til hyppigere øvelser hvor de nye prosedyrene skal prøves ut

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.