Fisheries Minister Per Sandberg goes to China in May, bringing a business delegation along. (Photo: Stortinget/The Norwegian Parliament)
Stortingspolitiker Per Sandberg (Frp) har fått massiv kritikk etter at han anklaget Kristelig Folkeparti for å ha ansvar for at norske fremmedkrigere drar utenlands og deltar i massedrap. Her får han passet påskrevet av HNN-redaktør Arne O. Holm. (Foto: Stortinget)
Arne O. Holm
Ansvarlig redaktør i High North News, Nordområdesenteret, Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland.
20/02/2015

Per Sandberg er en vandrende katastrofe som til enhver tid venter på å inntreffe. Hans påstand om at det multikulturelle Norge har spilt fallitt er, i tillegg til mye annet, en fullstendig kunnskapsløs beskrivelse av den landsdel han selv bor i.

KrFs leder Knut Arild Hareide har tatt et kraftfullt og emosjonelt oppgjør med Sandbergs påstand om at KrF har skylda for at det finnes terrorister. Jeg skal derfor la det ligge.

Jeg skal heller ikke dvele med at mannen bak den blodigste og mest avskyelig terrorhandling på norsk jord har sin politiske bakgrunn i FrP. Det ville være uriktig overfor Frp å trekke det fram.

Men når mannen, som Siv Jensen for kort siden karakteriserte som «en tydelig og kraftfull stemme i den politiske debatten som Frp setter pris på», beskriver det geografiske landskapet rundt seg som en fallitt, kan det være grunn til å undersøke sannhetsgehalten i utsagnet.

 

En multikulturell nødvendighet

I neste omgang er det like interessant å utforske hva som ville skje dersom Sandberg hadde hatt makt til å avskaffe det multikulturelle nord. La oss derfor se på begge utsagnene under ett.

Fallitt betyr konkurs, og samme dag som Per Sandberg hevdet at Norge hadde gått konkurs, la Statistisk Sentralbyrå fram sin statistikk over befolkningsutviklingen. Sammenfallet er tilfeldig, slik ethvert utsagn fra Sandberg synes å være et tilfeldig utslag av hans eget humør, eller som han sa det da han prøvde å begrense skadene etter utskjellinga av KrF: Det gikk litt varmt i dag tidlig.

Tallene fra SSB viste at folketallet i de tre nordligste fylkene fortsetter å vokse. I mange tiår sank folketallet i nord, og den politiske bekymring var både stor og velbegrunnet. Men nå vokser den, og det er unison begeistring over hele den politiske skala. Vekst i folketallet er dramatisk forskjellig fra et kontinuerlig synkende folketall. Det er avgjørende for at vi i det hele tatt skal kunne bo i nord, for næringslivet, for kommuneøkonomien, for utdanningsinstitusjonene, for den geopolitiske utvikling, for bolyst og trivsel.

 

Veksten skyldes innvandring

Men tallene viser også at vi ikke klarer denne veksten alene. Veksten skyldes innvandring, og denne innvandring forhindrer at Nord-Norge spiller falitt. Det er det multikulturelle nord som sørger for at vi har håndverkere nok, at våre universiteter fylles med professorer og studenter fra hele verden og sørger for en kunnskapsutvikling som gjør at nye arbeidsplasser og nye næringer åpnes opp.

Det er det multikulturelle nord som i høy grad sørger for at distriktene ikke ligger øde, like mye som de sørger for at vi har den tilstrekkelige og nødvendige kompetansen innenfor offentlig sektor.

Det er det multikulturelle nord som sørger for at det drift ved våre oljebaser og at våre helseinstitusjoner fortsatt klarer å ta seg av sine pasienter.

Situasjonen er ikke annerledes i det området av landet hvor Per Sandberg bor. Lenvik er en av distriktskommunene hvor folketallet synker, men uten arbeidsinnvandring hadde tilbakegangen gått mye raskere.

En av de få som har støttet Per Sandbergs rabiate virkelighetsbeskrivelse, er FrP-politiker Jan Arild Ellingen fra Saltdal. Her vokser folketallet utelukkende på grunn av arbeidsinnvandring. Det samme er situasjonen i vekstmotorene Bodø og Tromsø.


Ikke lemlestet nok

Hele denne innvandringen skjer i tillegg i en nesten komplett harmoni og er alt annet enn en falitt.

Men det er ikke bare her Per Sandberg viser sin forakt for alt som minner om kunnskap. I et intervju med Klassekampen hevder han at Norge har fri innvandring. Sannheten er at Norge er et av verdens mest innvandringsfiendtlige land. Mens Sverige skal ta imot 100 000 mennesker fra det krigsherjede Syria, ligger tilsvarende norske tall på mellom 2000 og 3000. Flyktningene er for øvrig de samme som lemlestes av de terroristene KrF får skylda for å ha rekruttert.

De er åpenbart ikke lemlestet nok til å få hjelp i Norge.

Og til slutt: Det var ikke bare Statistisk sentralbyrå som tilfeldigvis møtte Per Sandberg da han skulle drive folkeopplysning.

Samme dag ble boka «Grenselos i grenseland» presentert. Her skriver Marianne Neerland Soleim om hvordan samer og andre nordlendinger hjalp 3000 flyktninger over til Sverige under andre verdenskrig.

Men det var før Per Sandberg utnevnte seg selv til grensevakt.

God helg.

15 kommentarer

 1. Pingback: Tromsøportalen | En vandrende katastrofe på vei til å skje

 2. Jan P Olsen says:

  Sandberg i vinden igjen. Rett fra levra men helt rettet mot feil retning. I norge må alle ta ansvar for at demokratiet skal virke, men gjør det det. Er politikken for flertallet? Eller har små parti med liten oppslutning for mye makt i regjeringen? Er det riktig? Politikken gir ikke rom for å ha upopulære meninger.
  Alle kan lese statistikker selv, er du også litt opplyst kan du også gå tilbake i årtier å finne ut hvorfor for eksempel folketallet i nord gikk nedover. Det har mye å gjøre med fraflytting på grunn av ting som sentralisering, avvikling av primærnæring og fiske, sysselsetning og distriktspolitikk. Hvor flytter de?Bodø, Harstad, Tromsø, Oslo og andre satningsområder. http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/ulik-respons-paa-fraflytting-og-sentralisering
  Når vi tenker på innvandringspolitikken har du et poeng at sverige tar inn flest flyktninger, men norge ligger fortsatt foran de fleste europeiske land i prosent… og nest størst i norden:
  http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/innvandrere-i-norge-sverige-og-danmark
  http://www.migri.fi/download/57705_2014_tilastograafit_en.pdf?083243ecec0cd288
  Multikulturelt samfunn: Et samfunn med forskjellige kulturer og religioner? Arbeidsinnvandring er noe annet, hvor mange av dem kommer fra øst-europa og jobber som håndverkere, industri og andre jobber alle norske akademikere ikke vil ha? Hvorfor vil ikke norske ha fysiske jobber med 350.000 i årslønn når du kan sitte på kontor å tjene 6-800.000 i året, eller på rompa i kommune eller fylke?
  http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/innvarbl Chusk å regne prosent på prosent og prosent av)
  Prognoser for innvandring kan du se her :http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/hvor-mange-innvandrere-er-det-og-blir-det-i-norge
  Lenvik har bystatus i Troms, kanskje ikke lokalkunnskapen om troms i er på topp i nordland? :http://www.tromsfylke.no/OmTroms/ByeneiTroms/tabid/2037/Default.aspx
  NB! Linker som er brukt er offentlige og lett å lese!

 3. Rolf Kristensen says:

  “Per Sandberg er en vandrende katastrofe som til enhver tid venter på å inntreffe. Hans påstand om at det multikulturelle Norge har spilt fallitt er, i tillegg til mye annet, en fullstendig kunnskapsløs beskrivelse av den landsdel han selv bor i”
  Jo mer kunnskapsløs dess klarere standpunkter. Det skyldes manlende innsikt i en kompleks verden.
  Godt skrevet.

 4. Bengt-Arne Sundsfjord says:

  “- FrP-politiker Jan Arild Ellingen fra Fauske.” ??? Nei…han er nok Saltdaling…altså fra Saltdal…. Men i denne saken kan man kanskje akseptere at han er “flyttet” til nabokommunen Fauske— 🙂

 5. Arne O. Holm says:

  Skal komme tilbake til noen av poengene dine, Jan P. Olsen. I første omgang bare dette: Lenviks bystatus forhindrer vel ikke at de har beholdt sin status som kommune? Som ekte bygutt fra Tromsø skjønner betydningen av lokalkunnskap.

 6. Jorulf Haugen says:

  Det er å håpe at folk flest snart skal gjennomskue FrP-retorikken, og at den opplyste allmennheten ved hjelp av dyktige mediefolk skal sette agendaen for det offentlige ordskiftet.

 7. Steinar Sørensen says:

  PST påstår at det er ca. 150 personer som har reist til Syria for å delta i terrororganisasjonen IS. De fleste av disse er personer som har vokst opp i Norge og er muslimer. IS-krigerne lemlester og dreper i Islams navn. Så hvorfor reiser så mange unge muslimer fra Norge til Syria for å kjempe en religiøs kamp som innebærer seksuell voldtekt, drap og lemlestelse, ikke bare av soldater, men også barn? Hvor har Norske myndigheter, Storting og Regjeringer feilet? Det er vel dette Sandberg ønsker belyst?
  Ligger skylden hos de politikere som har tillatt mottak av flere flyktninger enn det Norske samfunnet har maktet å integrere? Er det mangel på inkludering, forståelse av det Norske samfunnet, vår levemåte og verdier som fører til religiøs radikalisering? I utgangspunktet kom foreldrene til de radikaliserte ungdommene til Norge for å finne beskyttelse for seg og sine mot terror, forfølgelse og krig i eget hjemland. Maktet ikke foreldrene, religiøse ledere og samfunnet å overbevise ungdommene om fortreffeligheten med det Norske samfunnet?
  Hvor har intergreringsarbeidet feilet når så mange ikke ser verdien i å bo og leve i et rikt samfunn med alle muligheter? Og hva er årsaken til denne falitt? Er det slik Sandberg påpeker, at skylden for denne situasjonen, må tillegges alle partiene som har latt utviklingen skje? Eller er det kanskje du og jeg som har stemt på de ulike patiene og gitt legitimitet til utviklingen som har skylden?

  Uansett skyld – det er uholdbart at mange nå føler redsel og angst fordi Norge er det neste landet på IS sin terrorliste. Hvor slår de til? Hvem blir de neste offer? Er PST og politi i stand til å beskytte befolkningen? Hvordan skal den enkelte beskytte seg selv, sine barn og barnebarn?
  Det er vel dette som vi må få gode svar på og tiltak mot.

  • Jorulf Haugen says:

   Men det var en hvit nordmann, oppvokst på Oslo vestkant, med en smule karriere i et av de nåværende, norske regjeringspartiene som sprengte og henrettet 77 mennesker – de fleste ganske unge – i sitt eget land for noen få år siden. Det har kanskje også de partiene som har ønsket muslimi(fi)seringen av det norske samfunn, ansvar for.

   • Steinar Sørensen says:

    Terrorens farge er uvesentlig for dem som rammes. Spørsmålet er hvordan politikere, politi og det øvrige samfunn kan forhindre terror og beskytte befolkningen.

 8. Bent Erik Engenes-Lorentzen says:

  Man kan gjerne uttrykke bekymring overfor hvorfor noen få norske ungdommer ikke finner fotfeste i vårt felles samfunn, men derfra hevde at det multikulturelle samfunnet har spilt fallit er drøyt. Det blir omtrent like drøyt som å hevde at alle FrP’ere er rabiate terrorister fordi Anders Behring Breivik var medlem av partiet. Det blir for dumt å generalisere.
  Det snakkes om at 150 stk har reist ut for å kjempe, men et mye større antall unge muslimer skal slå ring om synagogen i Oslo. De er jo et bevis på at samfunnet vårt fungerer. Vi har også sett mobilisering mot terror i den muslimske befolkningen.
  Som ansatt i Forsvaret jobber jeg med verneplikt og møter årlig mange barn av innvandrere som skal avtjene verneplikten. De absolutt fleste er velintegrerte, oppegående ungdommer som framstår som en stor ressurs for Norge. Det vi må gjøre er å stå sammen med de norske muslimene og vise dem hvorfor vårt felles norske multikulturelle samfunn er verdt å kjempe for.

 9. Pingback: Bodø Nu » En vandrende katastrofe på vei til å skje

 10. Den som venter for se.. PANG. Opps sandberg hadde visst rett. Men godt vi da har KrF, Ap m, fler og vårt kompetente politi til å ta tak i dette når virkeligheten innhenter oss alle. Vi får dele ut en rose til terroristene og en lovnad om ekstra NAV ordninger. Da tenker jeg de lar oss være i fred.

  • Er det en ny FrP-terrorist du forutser? En galning som ser opp til Breivik og Sandberg?

 11. så mange som ikke klare å se snillismens, som råder her i landet?? Stakkars Norge !! Konkurs neste!!

 12. Venter fortsatt i spenning på svarene til Jan P. Olsen, 2 mnd og tiden tikker….

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.