Icing on the tundra as a result of milder winters may prove devastating for the Svalbard reindeer population.
Photo: Eva Fuglei, Norsk Polarinstitutt.
Ising på tundraen som et resultat av mildvær på vinteren kan gi en knekk i bestandene av Svalbardrein. ABA-rapporten viser til flere eksempler på at disse effektene bestandene av på disse to planteeterne forplanter seg i næringskjedene til både rovdyr og planter. (Foto: Eva Fuglei, Norsk Polarinstitutt)

Effekten av oppvarming i Arktis starter ofte i det små

Noen av de mest gjennomgripende virkninger av temperaturutviklingen i Arktis starter ofte i det små, men vokser seg større gjennom næringskjedene. 

En ny rapport om tilstanden til det arktiske biomangfoldet konkluderer med at noen av de mest gjennomgripende virkninger av temperaturøkningen i Arktis ofte skjer gjennom såkalte «kaskadeeffekter» i næringskjedene. 

 

Kaskadeeffekt

En type kaskadeeffekt som nå er dokumentert på den Arktiske tundraen kan forklares slik: På vinteren virker et varmere klima gjennom endrede snø – og isforhold som igjen påvirker planteeteres tilgang til beiteplanter og påvirkningen på planteeterne sprer seg videre på domino-vis videre i økosystemet. 

Arktisk råd har nylig avsluttet et fireårig prosjekt som har munnet ut i rapporten Arctic Biodiversity Assessment (ABA). 

Rapporten dokumenterer tilstanden til biomangfoldet i Arktis, hvilke endringer som skjer og hva som er framtidsutsiktene. 

 

Alle typer økosystem

Rapporten omhandler alle typer økosystem og organismer i de hav- og landområder som svarer til Arktisk råds bio-klimatiske definisjon av Arktis. For Norges del gjelder dette det Svalbard og nord-østlige Finnmark, samt de omliggende havområdene. 

Over 200 eksperter, hvorav flere fra Framsenteret, har deltatt i skrivingen av den omfattende rapporten. Ytterligere 100 eksperter har bidratt til å kvalitetssikre den.

 

Les mer om funnene i egen sak hos Framsenteret

 

 

 

Snøugla slutter å produsere unger hvis lemenårene uteblir. På Grønland har ungeproduksjonen hos snøugla blitt redusert med over 90% etter lemensyklusen har vært borte siden år 2000. Foto: Rolf A. Ims, UiT Norges Arktiske Universitet.

Snøugla slutter å produsere unger hvis lemenårene uteblir. På Grønland har ungeproduksjonen hos snøugla blitt redusert med over 90% etter lemensyklusen har vært borte siden år 2000. (Foto: Rolf A. Ims, UiT Norges Arktiske Universitet)

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.