Døde reinkalver i sosiale medier

– Bilder, videoer og reineierne selv forteller på sosiale medier helt andre historier enn det vi hører fra norske vilt- og miljøvernmyndigheter. Situasjonen er alvorlig, fordi den rammer både dyr og mennesker og de berørte næringene sterkt. Det eksisterer veldig gale forestillinger om både antall rovdyr og skadene de forårsaker, uttaler Sametingsråd Thomas Åhren i en pressemelding, melder NRK Sápmi.

Åhrén finner det paradoksalt at mens reineiere og fylkesmannen i Finnmark nå rapporterer om gode beiter og dyr i god forfatning under flytting til sommerbeiter , så rapporteres det stadig om til dels store problemer knyttet til kalvetap på grunn av rovdyr.

Han viser spesielt til de seneste historiene om skader og tap forårsaket av ørn, og understreker at bilder og videodokumentasjon viser med all tydelighet at ørn forvolder mer død og skade enn myndighetene hittil har vært villig til å erkjenne.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.