Fylkesrådsleder i Troms Line Fusdahl, fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll, direktør ved Nord-Norges Europakontor Trond Haukanes og EU-parlamentariker Jens Nilsson. (Foto: Geir Johnson/Nordland fylkeskommune)
Line Fusdahl (fylkesrådsleder i Troms), Tomas Norvoll (fylkesrådsleder i Nordland), Trond Haukanes (direktør ved Nord-Norges Europakontor) og EU-parlamentariker Jens Nilsson. (Foto: Geir Johnson/Nordland fylkeskommune)

Disse skal snu EUs syn på arbeidsgiveravgiften

Den viktigste oppgaven til de nordnorske representantene i Brussel de nærmeste årene, er å få den reduserte arbeidsgiveravgiften tilbake.

Det sier fylkesrådsleder i Nordland og styreleder for Nord-Norges Europakontor, Tomas Norvoll (Ap).

Han mener saken har særdeles stor betydning for utviklingen av næringslivet i landsdelen. Arbeidet med å overbevise EU om at Nord-Norge må få beholde den reduserte arbeidsgiveravgiften er allerede i gang, og vil intensiveres også for å få til endringer på kort sikt.


Solid ekstraregning 

1 juli i år ble det – både i EU og Norge – innført nye regler om differensiert arbeidsgiveravgift. De nye reglene innebærer blant annet at bedrifter innen transport, energi og finans – som tidligere hadde lav eller ingen arbeidsgiveravgift i distriktene – nå må punge ut til staten.

Regelendringen har ført til en kraftig økning i arbeidsgiveravgiften i nord, og har opprørt en rekke aktører i de berørte næringene. Blant annet rammes kraftselskapene, Hurtigruten ASA og Widerøe AS hardt.

Regjeringen ba i vår EU-kommisjonen om en gjennomgang av reglene for å unngå en økning, men forhandlingene har vært tøffe, og da finansminister Siv Jensen ble intervjuet om problemstillingen i mai turte hun ikke å love noe.

Når arbeidet med å få EU til å snu i spørsmålet nå intensiveres, er det helt i tråd med Stortingets  vedtak.


– Viktigste sak

Stortinget har bedt regjeringen følge rettsutviklingen i EU og EØS nøye, og så raskt som mulig vurdere om det er mulig å få gjennomslag for endringer.

DA-ordningen som inkluderer transportnæringen ansees som særlig viktig:

– Her snakker vi om milliardkostnader for bedriftene. Derfor er dette den aller viktigste saken vi kan jobbe med i Brussel i årene som kommer. Her skal det gjøres en politisk innsats ikke minst overfor EU-parlamentet, sier Norvoll.

Nordland fylkeskommune skriver i en pressemelding at EU på sikt skal revurdere ordningene,  og det starter en ny periode i 2020, som varer til 2026. Derfor starter Nord-Norges Europakontor nå både et kortsiktig og langsiktig arbeid.

– Vi mener vi har gode argumenter fordi redusert arbeidsgiveravgift er et ubyråkratisk og effektivt virkemiddel for næringslivet i distriktene, sier styrelederen for Brussel-kontoret.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.