Næringsliv

The U.S. Fish and Wildlife Service and the Alaska Department of Fish and Game have used scent-trained dogs to locate bear dens on the North Slope of Alaska to help minimize industrial disturbance to bears. (Credit: Craig Perham, US Fish and Wildlife Service)

Searching for Polar Bears on Alaska’s North Slope

28/03/2017 kl 12:34 0 kommentarer

Armed with infrared cameras and scent-trained dogs, wildlife researchers are trying to better identify the dens of pregnant polar bears so that industry can steer clear.

300 millioner til Svalbardhavn i NTP

300 millioner til Svalbardhavn i NTP

24/03/2017 kl 12:23 1 kommentar

Det foreslås å sette av 300 millioner kroner til bygging av ny havn i Longyearbyen i Nasjonal Transportplan. Det er en økning på 100 millioner i forhold til tidligere plan.

This is how Bodø can be transformed from being an airport with a city on the outskirts to becoming a city with a modern airport and an international traffic hub. Even a smart city.

Smartbyen Bodø – prikken som vil bli verdens navle

24/03/2017 kl 07:00 0 kommentarer

– Bodø er ikke akkurat verdens største by, men dette unike prosjektet trekker de aller største. Prikken på kartet får en betydning.

This is how Bodø can be transformed from being an airport with a city on the outskirts to becoming a city with a modern airport and an international traffic hub. Even a smart city.

Bodø Smart City – the Dot That Wants to Become the Center of the World

24/03/2017 kl 07:00 0 kommentarer

– Bodø may not be the largest city in the world, but this unique project attracts the biggest actors. The dot on the map becomes significant.

A binding agreement on regulation of fisheries and cooperation about research in the international parts of the Polar Sea is approaching.

Closer to Agreement on the Polar Sea

23/03/2017 kl 13:48 0 kommentarer

The international negotiations about an agreement on regulating fisheries and cooperating on research in the Polar Sea are getting near the end. There is hope of agreeing.

A binding agreement on regulation of fisheries and cooperation about research in the international parts of the Polar Sea is approaching.

Nærmere enighet om Polhavet

22/03/2017 kl 10:50 0 kommentarer

De internasjonale forhandlingene om en avtale for regulering av fiske og samarbeid om forskning i Polhavet nærmer seg slutten. Håp om enighet.

Thomas Norvoll, President of Nordland County Government, calls for money from the national government for geological mapping of Norway.

North Norway Calls for Mineral Funding

22/03/2017 kl 10:04 0 kommentarer

Tomas Norvoll, President of Nordland County Government, calls for money from the national government for geological mapping of Norway. This funding was cut from the state budget in 2016 and has not been returned in the budget for 2017.

Thomas Norvoll, President of Nordland County Government, calls for money from the national government for geological mapping of Norway.

Nord-Norge etterlyser mineralpenger

22/03/2017 kl 09:49 0 kommentarer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll etterlyser penger fra regjeringen til geologisk kartlegging i Norge. Bevilgningene ble kuttet i statsbudsjettet for 2016 og har ikke kommet tilbake.

Donald Trump meets trouble in Alaska. (Photo Credit: Gage Skidmore)

President Trumps budsjettutkast: Dårlig nytt for nordområdene

21/03/2017 kl 09:52 0 kommentarer

President Trump har offentliggjort sitt «America First Budget Blueprint», der han skisserer sine prioriteringer for det kommende budsjettåret. Der er det ikke mye å glede seg over for innbyggerne i Arktis.

Ber EU intensivere selskinnskampanje

Ber EU intensivere selskinnskampanje

20/03/2017 kl 14:12 0 kommentarer

En delegasjon bestående av danske og grønlandske politikere reiste i går til Brussel, for å minne EU om en informasjonskampanje som EU-kommisjonen har blitt pålagt å lage om lovlig innførsel av selskinn i Europa.

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.