Redaksjonelle

Arne O. Holm
Ansvarlig redaktør i High North News, Nordområdesenteret, Nord universitet.

Kommentar: Svekker den nasjonale nordområdepolitikken

03/05/2017 at 16:00 4 kommentarer

Alta: To nordnorske fylker skal slås sammen mot sin primære vilje. Resultatet kan bli en svekket nordområdepolitikk. Det er i så fall et gedigent paradoks i regjeringens jakt på sterkere regioner.

Arne O. Holm
Editor in Chief, High North News.

Editorial comment: Journalism without borders

03/03/2017 at 14:03 0 kommentarer

When closed borders, protectionism and sanctions characterize the international image, when trade deals are replaced by trade wars, and when border controllers are told to sort travelers according to their religion, saying something about the borderless journalism may be in its place.

Arne O. Holm
Ansvarlig redaktør i High North News. Nordområdesenteret, Handelshøgskolen, Nord universitet.

Kommentar: Journalistikk uten grenser

03/03/2017 at 10:56 0 kommentarer

Når stengte grenser, proteksjonisme og sanksjoner preger det internasjonale bildet, når handelsavtaler erstattes av handelskrig og når passkontrollører får beskjed om å sortere de reisende ut fra religion, da kan det være på sin plass å skrive noen ord om den den grenseløse journalistikken.

Arne O. Holm
Ansvarlig redaktør i High North News. Nordområdesenteret, Handelshøgskolen, Nord universitet.

Kommentar: De flykter fra skolen og inn i helsekøa

24/02/2017 at 14:15 0 kommentarer

Helsedirektør Bjørn Guldvog er en klok mann. Da han forleden la fram sin analyse av rikets helsetilstand, pekte han på frafallet i videregående skole som vår største helsepolitiske utfordring.

Editorial comment: On traveling in borderlands

Editorial comment: On traveling in borderlands

10/02/2017 kl 11:52 0 kommentarer

Kirkenes, Norway: “A journey from the government offices in Oslo to Kirkenes on the Russian border is not just a geographical relocation. It is also a mental journey. Foreign Minister Børge Brende demonstrated that upon landing in the easternmost part of Norway,” HNN’s Editor in Chief Arne O. Holm writes.

Arne O. Holm
Ansvarlig redaktør i High North News. Nordområdesenteret, Handelshøgskolen, Nord universitet.

Kommentar: Arctic Frontiers – farlig seilas etter gamle kart

26/01/2017 at 09:07 0 kommentarer

Tromsø: Å seile i de nordlige farvann har alltid vært risikabelt. For tida seiler de arktiske statene i tillegg etter gamle kart. Alle forstår hvor krevende og utfordrende det kan være.

Arne O. Holm
Ansvarlig redaktør i High North News. Nordområdesenteret, Handelshøgskolen, Nord universitet.

Kommentar: Konferansesalene fylles mens landsdelen tømmes

20/01/2017 at 14:04 0 kommentarer

Mandag går startskuddet for et årvisst nordnorsk ritual. Konferansesalene fylles, mens folketallet synker. Vi blir stadig færre. Det er et paradoks vi ikke kan leve med i lengden, skriver Arne O. Holm.

Arne O. Holm
Ansvarlig redaktør i High North News, Nordområdesenteret, Handelshøgskolen Nord universitet.

Kommentar: Om samer og damer, og litt om Svalbard

23/12/2016 at 11:38 1 kommentar

Det er ikke en påstått høyredreining som preger Erna Solbergs utskifting av statsråder i regjeringen. Det er kunnskapsmangel – noe som er mye verre.

Arne F. Finne
Arne F. Finne er journalist i High North News.

Kommentar: Den umulige muligheten

09/12/2016 at 08:51 0 kommentarer

Det er nedfelt i Lov om Grønlands Selvstyre at Grønland kan løsrive seg – når landet måtte ønske det. Eller ville det. Men kan de det?

Arne O. Holm
Ansvarlig redaktør High North News, Nordområdesenteret Nord universitet

Kommentar: Cecilie, Tomas og Sivert viser vei

06/12/2016 at 09:20 1 kommentar

Forleden sto jeg sammen hundrevis av tilskuere foran Sentrum Scene i Oslo. På scenekanten sto Sivert Høyem fra Sortland og løftet den kulturelle verdiskapingen fra nord til nye og nesten svimlende høyder. Hjemme i Hålogaland er to modige politikere i ferd med å gjøre det samme.

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.