Redaksjonelle

Arne O. Holm
Ansvarlig redaktør i High North News, Nordområdesenteret, Handelshøgskolen, Nord universitet.

Kommentar: Ikke lytt til grasrota på 78 grader nord

23/06/2017 at 07:00 1 kommentar

Næringsminister Monica Mæland har bedt om lokal hjelp for å stake ut kursen for Store Norske framover. Lite tyder på at hun bør lytte rådene som nå forberedes fra lokalstyret i Longyearbyen, skriver Arne O. Holm.Arne O. Holm
Editor-in-Chief, High North News, High North Centre for Business and Governance, Nord University

Editorial comment: A Boundless Failure

09/06/2017 at 12:58 0 kommentarer

In the euphoria over the Arctic being increasingly seen by the rest of the world, we run the risk of ignoring the human degradation that hides beneath the surface in our la-la-land, Arne O. Holm writes.Arne O. Holm
Ansvarlig redaktør i High North News, Nordområdesenteret, Handelshøgskolen, Nord universitet.

Kommentar: En grenseløs fallitt

09/06/2017 at 11:44 0 kommentarer

I euforien over at Arktis blir sett av resten av verden, står vi selv i fare for å overse det menneskelige forfall som skjuler seg under overflaten i våre lykkeland, skriver redaktør Arne O. Holm.Arne O. Holm
Ansvarlig redaktør i High North News, Nordområdesenteret, Nord universitet.

Kommentar: Svekker den nasjonale nordområdepolitikken

03/05/2017 at 16:00 4 kommentarer

Alta: To nordnorske fylker skal slås sammen mot sin primære vilje. Resultatet kan bli en svekket nordområdepolitikk. Det er i så fall et gedigent paradoks i regjeringens jakt på sterkere regioner.Arne O. Holm
Editor in Chief, High North News.

Editorial comment: Journalism without borders

03/03/2017 at 14:03 0 kommentarer

When closed borders, protectionism and sanctions characterize the international image, when trade deals are replaced by trade wars, and when border controllers are told to sort travelers according to their religion, saying something about the borderless journalism may be in its place.Arne O. Holm
Ansvarlig redaktør i High North News. Nordområdesenteret, Handelshøgskolen, Nord universitet.

Kommentar: Journalistikk uten grenser

03/03/2017 at 10:56 0 kommentarer

Når stengte grenser, proteksjonisme og sanksjoner preger det internasjonale bildet, når handelsavtaler erstattes av handelskrig og når passkontrollører får beskjed om å sortere de reisende ut fra religion, da kan det være på sin plass å skrive noen ord om den den grenseløse journalistikken.Arne O. Holm
Ansvarlig redaktør i High North News. Nordområdesenteret, Handelshøgskolen, Nord universitet.

Kommentar: De flykter fra skolen og inn i helsekøa

24/02/2017 at 14:15 0 kommentarer

Helsedirektør Bjørn Guldvog er en klok mann. Da han forleden la fram sin analyse av rikets helsetilstand, pekte han på frafallet i videregående skole som vår største helsepolitiske utfordring.Editorial comment: On traveling in borderlands

Editorial comment: On traveling in borderlands

10/02/2017 kl 11:52 0 kommentarer

Kirkenes, Norway: “A journey from the government offices in Oslo to Kirkenes on the Russian border is not just a geographical relocation. It is also a mental journey. Foreign Minister Børge Brende demonstrated that upon landing in the easternmost part of Norway,” HNN’s Editor in Chief Arne O. Holm writes.Arne O. Holm
Ansvarlig redaktør i High North News. Nordområdesenteret, Handelshøgskolen, Nord universitet.

Kommentar: Arctic Frontiers – farlig seilas etter gamle kart

26/01/2017 at 09:07 0 kommentarer

Tromsø: Å seile i de nordlige farvann har alltid vært risikabelt. For tida seiler de arktiske statene i tillegg etter gamle kart. Alle forstår hvor krevende og utfordrende det kan være.Arne O. Holm
Ansvarlig redaktør i High North News. Nordområdesenteret, Handelshøgskolen, Nord universitet.

Kommentar: Konferansesalene fylles mens landsdelen tømmes

20/01/2017 at 14:04 0 kommentarer

Mandag går startskuddet for et årvisst nordnorsk ritual. Konferansesalene fylles, mens folketallet synker. Vi blir stadig færre. Det er et paradoks vi ikke kan leve med i lengden, skriver Arne O. Holm. 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.