Kronikker

Marte Gerhardsen
Marte Gerhardsen er leder i tankesmien Agenda.

Kronikk: Lenge leve norsk industri!

12/01/2018 at 13:52 0 kommentarer

Norsk industri er moderne, miljøvennlig og godt rusta for den teknologiske revolusjonen vi står midt opp i. Og vi trenger den mer enn noen gang, skriver Marte Gerhardsen.Eirik Palm
Eirik Palm er kommunikasjonssjef i FeFo - Finnmarkseiendommen.

Leserinnlegg: FeFo og Nussir

11/01/2018 at 10:54 0 kommentarer

Finnmarkeseiendommen – FeFo – har ikke noe vedtak og dermed standpunkt om Nussir, skriver kommunikasjonssjef i FeFo, Eirik Palm.Arne O. Holm
Editor-in-Chief, High North News, the High North Centre for Business and Governance, Nord University

Editorial: Are You Ready For A Political Makeover, Jonas Gahr Støre?

10/01/2018 at 07:18 0 kommentarer

When you close the current Giske case, Jonas Gahr Støre, it’s time to think of politics again. Democracy needs it. Feel free to look to the North in that process, our Editor-in-Chief, Arne O. Holm, writes in this editorial piece.Arne O. Holm
Ansvarlig redaktør i High North News, Nordområdesenteret, Nord universitet.

Kommentar: Er du klar for en politisk makeover, Jonas Gahr Støre?

10/01/2018 at 07:00 0 kommentarer

Når du blir ferdig med Giske-saken, Jonas Gahr Støre, er det på tide å tenke politikk igjen. Demokratiet trenger det, og i den prosessen må du mer enn gjerne kaste et blikk nordover, skriver redaktør Arne O. Holm i denne kommentaren..Tone Toft

Leserbrev: Vi har all grunn til å frykte fremtiden

09/01/2018 at 09:03 0 kommentarer

Vår generasjons grådighet og vekstpolitikk ført til en overbelastning på naturressursene og miljøet, og på vegne av kommende slekter må vi gå sammen og lage et folkelig opprør for å gjøre noe NÅ, mener Tone Toft.Aaja Chemnitz Larsen
Aaja Chemnitz Larsen er folketingsmedlem for det grønlandske posisjonspartiet Inuit Atagatigiit. (IA)

Kronikk: – Det er ikke skidt, alt som er i Grønland

08/01/2018 at 14:24 0 kommentarer

– Der er en tendens til at danske meningsdannere synes, at alt hvad der kommer fra Grønland i disse år er dårligt og at alt går dårligt. Det er på ingen måde den virkelighed jeg kender, skriver folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen.Bjørn Olsen
Bjørn Olsen er professor og rektor ved Nord Universitet

Kronikk: Hindre og muligheter for vekst i Arktis – Arktiske paradokser og løsninger

03/01/2018 at 08:00 1 kommentar

Befolkningsøkningen vil legge et enormt press på naturressursene, og behovet for bærekraftig styring av ressursene er viktigere enn noen gang. Arktis kan være nøkkelen til å løse mange av de globale utfordringene.Bjørn Olsen
Bjørn Olsen is professor and rector at Nord University.

Op-Ed.: Barriers and opportunities for Arctic growth – Arctic paradoxes and solutions

03/01/2018 at 08:00 0 kommentarer

The increase in population will put a tremendous strain on our natural resources, and the need for sustainable management of these resources is more important than ever. The Arctic may hold the key to solving many of our global challenges.Svein Arnt Uhre
Svein Arnt Uhre er leder av Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen.

Leserinnlegg: Stor samfunnsnytte av Nord-Norgebanen

02/01/2018 at 15:29 0 kommentarer

– Nord-Norgebanen tåler absolutt å bli sammenlignet med banestrekninger på Østlandet når det gjelder samfunnsnytte, som f.eks. InterCity og Ringeriksbanen. Det skriver lederen av Aksjonsguppa for Nord-Norgebanen, Svein Arnt Uhre.Arne O. Holm
Editor-in-Chief of High North News

Editorial: With the Heart in a Squeeze Between East and West

22/12/2017 at 11:53 0 kommentarer

2017 became the year when the USA turned its back on Europe and our relationship with Russia returned to square one, High North News Editor-in-Chief Arne O. Holm writes in this editorial. 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.