Meninger

Beate Steinveg
Stipendiat i statsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet.

Commentary: Creating a meaningful space in the Arctic?

19/01/2018 at 15:29 0 kommentarer

Rather than gathering the largest number of important delegates for a couple of days, can Arctic conferences be arenas for creating a meaningful space in the region? To what extent is the Arctic Frontiers, to be arranged in Tromsø next week, a forum that really promotes dialogue, create synergies and drives developments forward?Arne O. Holm
Ansvarlig redaktør i High North News.

Kommentar: Klarer du overgangen til fri innvandring, Sylvi Listhaug?

19/01/2018 at 11:51 1 kommentar

For Sylvi Listhaug må det fortone seg som ganske forunderlig at hun nå skal forvalte et av de få steder i verden hvor det fortsatt ikke finnes noe forbud mot eller regulering av innvandring, skriver vår redaktør Arne O. Holm.Ole Øvretveit and Ingrid A. Medby.
Mr Ole Øvretveit is Director of the Arctic Frontiers Secretariat in Tromsø, Norway. Dr Ingrid A. Medby is a Lecturer in Political Geography at Oxford Brookes University, UK, researching Arctic identities and politics. Together they have co-authored a chapter on the role of Arctic conferences, to be published in the edited book “The Role of Regional Governments in International Affairs: Lessons from the Arctic” (eds. Axworthy, T.A. Tsui, E. and French, S.) in 2018.

Op-Ed: The Arctic beyond Latitudes

19/01/2018 at 07:00 0 kommentarer

As temperatures rise twice the average global rate, the Arctic is often referred to as a bellwether of climate change. But more than a warning system, changes happening in the Arctic have direct consequences far beyond regional latitudes.Ole Øvretveit og Ingrid A. Medby
Ole Øvretveit er direktør for Arctic Frontiers sekretariat i Tromsø. Ingrid A. Medby forsker på arktisk identitet og geopolitikk ved Oxford Brookes University.

Kronikk: Arktis utenfor de nordlige breddegradene

19/01/2018 at 07:00 0 kommentarer

Med temperaturer som stiger nesten dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet kan Arktis ses på som ‘kanarifuglen i kullgruven’, skriver Ole Øvretveit og Ingrid A. Medby i denne kronikken.Grete K. Hovelsrud
Professor at Nord University and at Nordland Research Institute

Op-Ed: Ocean Acidification – An Ignored Consequence of Climate Change?

18/01/2018 at 15:12 0 kommentarer

Speaking of climate change resonates more with people today than it did ten years ago and nobody questions the fact that plastic pollution of the oceans is caused by humans . However, there is one subject that is largely ignored: Ocean acidification and its significant effects on our coasts and the ocean.Grete K. Hovelsrud
Professor Nord universitet og Nordlandsforskning

Kommentaren: Havforsuring, en oversett konsekvens av klimaendringer?

18/01/2018 at 13:24 0 kommentarer

Å snakke om klimaendringer gir mer gjenklang blant folk nå enn for ti år siden, og at plasten i havet kommer fra menneskene er det ingen som stiller spørsmål ved. Men ett tema snakker vi lite om: havforsuring, og de store effektene dette har på kysten vår og havet.Marte Gerhardsen
Marte Gerhardsen er leder i tankesmien Agenda.

Kronikk: Lenge leve norsk industri!

12/01/2018 at 13:52 0 kommentarer

Norsk industri er moderne, miljøvennlig og godt rusta for den teknologiske revolusjonen vi står midt opp i. Og vi trenger den mer enn noen gang, skriver Marte Gerhardsen.Eirik Palm
Eirik Palm er kommunikasjonssjef i FeFo - Finnmarkseiendommen.

Leserinnlegg: FeFo og Nussir

11/01/2018 at 10:54 0 kommentarer

Finnmarkeseiendommen – FeFo – har ikke noe vedtak og dermed standpunkt om Nussir, skriver kommunikasjonssjef i FeFo, Eirik Palm.Arne O. Holm
Editor-in-Chief, High North News, the High North Centre for Business and Governance, Nord University

Editorial: Are You Ready For A Political Makeover, Jonas Gahr Støre?

10/01/2018 at 07:18 0 kommentarer

When you close the current Giske case, Jonas Gahr Støre, it’s time to think of politics again. Democracy needs it. Feel free to look to the North in that process, our Editor-in-Chief, Arne O. Holm, writes in this editorial piece.Arne O. Holm
Ansvarlig redaktør i High North News, Nordområdesenteret, Nord universitet.

Kommentar: Er du klar for en politisk makeover, Jonas Gahr Støre?

10/01/2018 at 07:00 0 kommentarer

Når du blir ferdig med Giske-saken, Jonas Gahr Støre, er det på tide å tenke politikk igjen. Demokratiet trenger det, og i den prosessen må du mer enn gjerne kaste et blikk nordover, skriver redaktør Arne O. Holm i denne kommentaren.. 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.