Brøt leveringsforpliktelsene

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å midlertidig tilbakekalle ervervstillatelsen for to av Havfisks trålere i to uker hver. 

Det betyr at de to mister retten til å fiske i to uker hver. Bakgrunnen for vedtaket er at selskapet brøt leveringsplikten i 2011. Nærings- og fiskeridepartementet ser alvorlig på saken, og viser til at pålagte forpliktelser skal overholdes.

Da Fiskeridirektoratet fattet vedtaket i oktober 2012 ble det samme måned påklaget. Siden har saken lagt i departementet uten en avgjørelse. 

På grunn av lang saksbehandlingstid er tilbakekallingstiden redusert betraktelig. Mens Fiskeridirektoratet vedtok en tilbakekallingstid på sju måneder er den nå redusert til to uker på hver av trålerne.

Les hele vedtaket her.  

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.