Temaet for årets Arctic Frontiers-konferanse er industri og miljø. Det ventes solid deltakelse på årets konferanse med over 1400 deltakere fra over 30 land.

– Arctic Frontiers har lykkes i å etablere seg som en  internasjonalt ledende arena for å diskutere nordområdespørsmål, sier utenriksminister Børge Brende.

Han mener konferansen ikke bare er konferansen viktig for de arktiske statene

– Deltakelsen fra over tretti land viser den økende interessen for nordområdene også utenfor de arktiske kjerneområdene, sier utenriksminister Børge Brende.


Med i åpningen

Brende holder innlegg på åpningssesjonen med tittelen «Balancing Industry and Environment». Han åpner også sidearrangementet “Arctic Frontiers Plus – Arctic Council 20 years”, hvor også flyttingen av Arktisk råds urfolkssekretariat til Tromsø vil bli markert.

Senere på dagen deltar Brende i en debatt sammen med blant andre Finlands utenriksminister Timo Soini og Sveriges minister for strategi og fremtidsspørsmål Kristina Persson om “Vekst fra nord»-rapporten, om hvordan samarbeidet mellom Sverige, Finland og Norge kan styrkes i nord for å fremme bærekraftig utvikling.


Dialog med amerikansk Arktis

Brende vil også ha samtaler i margen av konferansen, blant annet med den slovakiske utenriksministeren Miroslav Lajčák, den amerikanske spesialrepresentanten for Arktis, Robert J. Papp og Minister of State, Sam Tan, fra Singapore.

Brende vil sammen med noen av de andre gjestene besøke kystvaktens KV Svalbard for en orientering om Norges nordområdepolitikk.