Bevilger 9 millioner kroner til videreføring av Sarinor


Utenriksdepartementet bevilger ni millioner kroner til forskningsprosjektet Sarinor2.

Det melder Sarinor selv, i sitt ferske nyhetsbrev.

– Gjennom denne støtten ønsker vi å ytterligere styrke samarbeidet mellom privat og offentlig sektor innen maritim beredskap i nord, sier utenriksminister Børge Brende til nettstedet Maritime.no.

Utenriksministeren mener Sarinor1 har bidratt til å styrke effektiviteten og kapasiteten i søk- og redningsoperasjoner til havs, i Norges ansvarsområder i nord.

Prosjektet Sarinor ble født høsten 2012, da offentlige og private aktører – med Maritimt Forum Nord og MarinTek i spissen – gikk sammen om å lage et prosjekt om søk og redning i nordområdene.

Målet med prosjektet er at Norge skal bli blant de beste landene i verden, på planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningstjenester til havs i nordområdene.

– Sarinor2 følger opp med en prosjektfase som fokuserer på berging av materielle verdier og hindring av miljøforurensning. Prosjektet vil bidra til bedre koordinering og styrket gjennomføringsevne i bergingsoperasjoner til havs, sier Brende.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.