Næringsminister Monica Mæland vil fortsatt eie Store Norske. (Trond Viken, Nærings- og fiskeridepartementet)
Næringsminister Monica Mæland ønsker å opprettholde muligheten for å starte opp med drift igjen i Svea og Lunckefjell, hvis markedet tar seg opp. (Arkivfoto: Trond Viken/NFD)

Ber om 112 millioner til Store Norske


Regjeringen ber i proposisjonen som nå fremmes for Stortinget om at Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) tilføres 112 millioner kroner. – Det er viktig å opprettholde aktivitet og bosetting på Svalbard, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Pengene skal gå til å opprettholde drift i Gruve 7 og til å forberede driftshvile i Svea og Lunckefjell. I tillegg foreslås det at lån på 205 millioner kroner med tillegg av renter omgjøres til egenkapital i Store Norske.

– Viktig for lokalsamfunnet

– Svalbard-samfunnet er i en vanskelig situasjon. Det er bra at vi har funnet en løsning som dobler antall arbeidsplasser i Gruve 7. Dessverre er det ikke markedsgrunnlag for drift i Svea og Lunckefjell. Driftshvilen er viktig for å gi lokalsamfunnet tid til å bygge opp nye næringer. Samtidig opprettholder vi muligheten for oppstart hvis markedet skulle ta seg opp, sier næringsminister Monica Mæland (H).

For å kunne videreføre drift i Gruve 7 og gjennomføre driftshvilen, vil SNSK-konsernet ved utløpet av 2016 ha behov for mer penger, avhengig av den økonomiske utviklingen i selskapet i 2016.

I tillegg forutsetter en iverksettelse av driftshvilen, med dagens markedsutsikter og forventninger, en årlig bevilgning på 144 millioner kroner i inntil tre år fra og med 2017. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om dette, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Har ingen garanti

– Vi har ingen garanti for at forholdene ikke forverrer seg.  Som eier i Store Norske følger vi utviklingen tett og vurderer situasjonen løpende, sier Mæland.

Forslagene i proposisjonen som nå fremmes for Stortinget er i tråd med løsningen som ble presentert 17. desember 2015.

– Vi er veldig fornøyd og har fått gjennomslag for det styret har foreslått, uttalte direktør Wenche Ravlo i Store Norske til High North News da det ble klart at regjeringen ville følge styrets anbefaling om å utvide driften i Gruve 7 fra ett til to skift, og driftshvile i inntil tre år i Svea og Lunckefjell.


Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.