It has been decided: Northern Norway will be divided into two regions. Nordland and the President of its County Government Tomas Norvoll (left) will have their way and remain a separate region. Troms and Finnmark, with their leaders Cecilie Myrseth and Runar Sjåstad, will be merged into one region. There may be border adjustments between Nordland and Troms Counties later on in the process.
Nå er det avgjort, det blir to regioner i Nord-Norge. Nordland og fylkesrådsleder Tomas Norvoll (t.v.) får viljen sin og består som egen region. Troms og Finnmark, med de politiske lederne Cecile Myrseth og Runar Sjåstad, slås sammen til en region. Eventuelle endringer/justeringer på grensen mellom Nordland og Troms kan komme senere.

Avgjort: Nord-Norge blir til to fylker

Read Article in English

Flertallet i Stortinget, regjeringspartiene H og FrP og samarbeidspartiene Venstre og KrF har bestemt seg: Det blir to -2- regioner i nord.

High North News får bekreftet at flertallet i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget kommer til å offentliggjøre dette resultatet i løpet av dagen, onsdag 3. mai. Troms og Finnmark slås sammen til én region/ett fylke, mens Nordland består som vi kjenner det i dag.

Møtte Sanner

De tre lederne i de tre nordlige fylkene, Tomas Norvoll (Nordland), Cecilie Myrseth (Troms) og Runar Sjåstad (Finnmark) var i møte med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner for et par dager siden, og alle tre ga da sterkt uttrykk for at det nå er viktig med en prinsipiell avklaring, så kan eventuelle lokale justeringer komme på et senere tidspunkt.

Disse synspunktene ble også understreket av et samlet Nordnorsk råd for kort tid siden. Nord-Norge ville ikke akseptere å måtte vente med regionavklaringen til etter at resten av landet var ferdig oppdelt og inndelt, var budskapet.

Kunngjøres i dag

Flertallspartiene vil kunngjøre avgjørelsen i dag. Resultatet man har kommet frem til imøtekommer i stor grad det primære ønsket fra Nordland fylkesting, og andreprioriteten fra Troms fylkesting. Primært ønsker Troms at alle de tre fylkene skal samles i én region. Finnmark fylkesting har vedtatt at Finnmark ønsker å bestå som eget fylke, og har ikke gitt uttrykk for alternative prioriteringer. 

Det er flere av dem High North News nå har snakket med som gir uttrykk for at man kunne tenkt seg noen nye grensedragninger, noen større justeringer mellom regionene, men at det viktige nå er det prinsipielle – å få en avklaring.

Lyttet lokalt

Det faktum at Narvik og Harstad kommuner har vedtatt at de ønsker å forbli innenfor sine respektive fylkesgrenser, henholdsvis Nordland og Troms (og Finnmark), har også vært med på å forme flertallets endelige standpunkt.
6 kommentarer

  1. Pingback: – Avgjort: Nord-Norge deles i to regioner, hevder nettsted | Hammerfestingen

  2. Pingback: Troms og Finnmark slås sammen – Ekte nyheter

  3. Pingback: Framtidas Nord-Norge skal bestå av to regioner | LoVe24.no

  4. Pingback: Norge Helse og Living − Nord-Norge deles i to regioner, der Troms og Finnmark slås sammen til en

  5. Jakob Eitrheim says:

    Makan til TULL! Det første de skulle gjort noe med var grensa mellom Nordland og Troms, for den går i sikksakk mellom hus og bygder, og gjør det svært tungvint å bo i området. Grensa må ut i sjøen! Typisk at politikerne ikke evner å gjøre noe med det som skulle vært gjort for mange år siden, den gang sjøen ble et hinder i stedet for hovedferdselsåre.

  6. Pingback: Slår sammen Troms og Finnmark |

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.