Fiskeriminister Elisabeth Aspaker og nærings- og fiskeridepartementet har hittil gitt tilsagn om tillatelse til tareoppdrett til 16 ulike selskaper fordelt på 23 lokaliteter fra Rogaland til Nordland. (Foto: Hege Eilertsen)
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) er tydelig på at hun har store ambisjoner for "den blå åkeren" i årene som kommer. (Foto: Hege Eilertsen)

Signaliserer at forslag fra Tveteråsutvalget kan bli forbigått

– Det er viktig at vi erkjenner at vi har en utfordring med å finne fremtiden for denne industrien, uttalte fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) da hun i Bodø i dag snakket om hvordan Norge – og spesielt den nordnorske landsdelen – kan styrke posisjonen som sjømatprodusent.

På det felles fylkesmøtet til Kommunesektorens organisasjon (KS) ved Scandic Havet i dag ga hun sterke signaler om at ikke alt nødvendigvis blir slik Tveteråsutvaget har foreslått.

- Det har vært en frisk debatt, og temperaturen har tidvis vært høy, og ordbruken sterk, innledet fiskeriministeren.

-  Det er nå to dager til høringsfristen utgår, og til nå har vi mottatt rundt 50 høringsuttalelser, fortalte hun kommune- og fylkespolitikerne fra landets tre nordligste fylker.

- Kommer det flere uttalelser, gitt at de er poststemplet innen høringsfristen, så skal vi sikkert få med de også, la Aspaker til.
 
- La meg slå fast det fast; fiskeriressursene blir - og skal fortsatt - forvaltes av staten. Ingen eier de ressursene, og slik skal det være også i fremtiden. Vi skal også i fremtiden ha nasjonal kontroll over fiskeriressursene våre, sier Aspaker.

Fiskeriministeren sier Norge står ved et veiskille, og at det må legges til rette dersom landets havbruksnæring i fremtiden skal kunne bli fem ganger så stor.

- Dere som sitter her har en viktig rolle, sier hun til Nord-Norges ordførere, og viser til at det mange steder er motstand mot nyetableringer.

- Vi er opptatt av at kommuner som stiller arealer til disposisjon skal få igjen for det, sier fiskeriministeren.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.