Arbeidsledigheten går fortsatt ned i Troms

 Ledigheten i Troms gikk ned med 1 prosent sammenlignet med juni i fjor. Dette tilsvarer en ledighet på 2,3 prosent, noe som utgjør 1938 personer. På landsbasis er 2,7 prosent av arbeidsstyrken ledig, og tilsvarer 73 458 personer. Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten i landet økte med ti prosent.

 – Det er den samme trenden vi har sett gjennom våren 2014. Spesielt ser vi at arbeidsmarkedet i Tromsø er godt. Her har det vært en nedgang i ledigheten på 5 prosent, sier Stein Rudaa, fylkesdirektør i NAV Troms.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.