Åpning av nytt senter for forskningsdrevet innovasjon

I 2015 ble CIRFA (Senter for integrert fjernmåling og varsling for arktiske operasjoner) tildelt 96 mill NOK fra forskningsrådet og ble status som SFI – senter for forskning og innovasjon.  Statssekretær Dilak Ayhan foretok den formelle åpningen av senteret og poengterte at tildelingen av en SFI er et kvalitetstempel, melder UiT.

-Hovedkriteriet for en slik tildeling er stort potensial for innovasjon og verdiskapning, og det faglige miljøet må holde et høyt internasjonalt nivå. Vi vurderer det slik at anvendelse av romforskning bare er startgropa og har stort potensial for fremtidens verdiskapning.

Senteret har over 8 år en total kostnadsramme på 220 mill om man inkluderer industripartnernes innskudd Kjerneaktivitetene til senteret vil være forskning og teknologiutvikling knyttet til bruk av satellittdata for overvåkning av havis, havstrømmer og oljesøl. Dette er viktig for industrielle operasjoner i Arktiske farvann og beredskap knyttet til oljeinstallasjoner og skipsfart i nordområdene. Senterets forskningsaktivitet vil ha stor relevans for studier av klimaendringene, melder UiT.

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.