Archive for June, 2015

Saura AS vil legge premissene for oljevirksomheten utenfor Lofoten. Styreleder Johan Petter Barlindhaug (stående, f.h.) tror det er bedre å være proaktiv enn å vente, for så å bli overkjørt. Her sammen med havnedirektør i Bodø Ingvar Mathisen (stående t.v.). Ved bordet sitter f.v. leder i Plan, næring og miljøkomiteen i Bodø Hans Petter Harsgaard, og ordfører i Røst Tor Arne Andreassen. Foto: Linda Storholm

BRUS-direktøren: -Etterlyser også politisk aktivitet for Saura

26/06/2015 kl 12:16 0 kommentarer

Odd Emil Ingebrigtsen, direktør i Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS) etterlyser også sterkere politisk engasjement fra Salten for «Sauramodellen» i oljepolitikken.Hans Nordgård
Hans Nordgård er rådgiver i NHO Nordland.

-Lærlingesituasjonen i Nordland – unyansert fylkesråd

25/06/2015 at 15:16 0 kommentarer

– Nordlandsbedriftene kan være stolte av å ligge på landstoppen i antall lærebedrifter til tross for en bedriftsstruktur som domineres av små og mellomstore foretak. Det skriver Hans Nordgård fra NHO Nordland i et tilsvare til fylkesråd for utdanning, Grete Bang.Grønlandske politikere slipper tiltale

25/06/2015 kl 12:18 0 kommentarer

De grønlandske politikerne, Aleqa Hammond, Steen Lynge og Kuupik Kleists, slipper tiltale. Det har påtalemakten i landet bestemt.Grete K. Hovelsrud
Professor Grete K. Hovelsrud er antropolog og klimaforsker, og tok sin PhD ved Brandeis University i Massachusetts, USA. Hun er professor ved Universitetet i Nordland og forsker ved Nordlandsforskning. Hun er visepresident i det norske vitenskapsakademi for polarforskning, styremedlem i forskningsrådets divisjon for energi, ressurser og miljø, og hovedforfatter av rapportene Arctic Human Development Report II, Arctic Resilience Report, og Adaptive Actions for a Changing Arctic. Hovelsrud var også hovedforfatter og medvirkende forfatter av IPCCs femte hovedrapport, og leder en rekke større forskningsprosjekter som foregår i nordområdene.

Torsdagskommentar: Hvorfor er det ulik interesse for konsekvenser av klimaendringer globalt sett?

25/06/2015 at 09:36 0 kommentarer

– For at verdenssamfunnet skal klare å løse klimaproblemet må alle regioner få samme fokus og engasjement, skriver klimaforsker og professor Grete K. Hovelsrud i denne torsdagskommentaren. I dag, sier hun, er det som om Arktis og små øystater har blitt «poster child» eller «pandabjørnen» for klimaendringer.Arve Ulriksen
Arve Ulriksen er administrerende direktør i Mo Industripark AS. Han er utdannet sivilingeniør, opprinnelig fra Mo og bosatt i Utskarpen. Han har hatt ulike lederstillinger i kraftforedlende industri, sist som verksdirektør ved Elkem Salten. Ulriksen innehar flere styreverv, og er blant annet styreleder i NHO Nordland, Rana Industriterminal AS, Rana Utviklingsselskap AS og Arctic Circle Data Center AS . Han er også engasjert i en 20% stilling som universitetslektor ved Senter for Industriell Forretningsutvikling, Universitetet i Nordland.

Vi bygger framtidas omdømme i dag – del 2.

25/06/2015 at 07:00 0 kommentarer

Med bakgrunn i de utfordringer som klimatrussel og langvarig stagnasjon i økonomien i store deler av verden stiller oss, mener vi det er viktig å være offensiv i forhold til re-industrialisering og ”Det grønne skiftet”, skriver adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.Regjeringen vil løse flaggflokene på Svalbard med regelendring

Regjeringen vil løse flaggflokene på Svalbard med regelendring

24/06/2015 kl 07:00 0 kommentarer

Regjeringen vil tillate at norske skip, registrert i NIS, får gå i rute mellom havner på Svalbard og mellom Svalbard og fastlandet. Regelendring ute på høring.Skal jobbe for et felles nordnorsk filmfond

23/06/2015 kl 13:10 0 kommentarer

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge er i dag blitt enige om å arbeide for å opprette et felles nordnorsk filmfond. Landsdelsrådet anbefaler at dette skal være et investeringsfond-Ikke distriktspolitikk, men aktivitet og dialog

-Ikke distriktspolitikk, men aktivitet og dialog

23/06/2015 kl 12:40 0 kommentarer

-Dagens regjering tenker distriktspolitikk når den snakker om nordområdene, vi snakker om drivkrefter i nord, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.-Anerkjent klimamodell holder ikke, sier danske forskere

-Anerkjent klimamodell holder ikke, sier danske forskere

18/06/2015 kl 14:19 0 kommentarer

En velbrukt modell for å fastslå dyrenes overlevelsesevne når temperaturen i havet stiger, fungerer ikke, hevder nå danske forskere. Modellen brukes også av FNs klimapanel.SAS har nå solgt seg helt ut av Widerøe. (Foto: Widerøe)

Widerøe blir største norske aktør på bakketjenester

18/06/2015 kl 10:34 0 kommentarer

Torghatten ASA, som er majoritetseier i Widerøe Flyveselskap AS og datterselskapet Widerøe Ground Handling AS (WGH), har inngått intensjonsavtale med SAS om å overta bakke-virksomheten til SAS i Norge på alle stasjoner bortsett fra Gardermoen. 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.