150 millioner til nordområdesatsing

For å realisere prioriteringene i nordområdesatsingen lanserer Utenriksdepartementet Arktis 2030.

De to ordningene Barents 2020 og Arktisk samarbeid slås sammen til en ny ordning: Arktis 2030. For 2015 er det satt av 150 millioner kroner til ordningen. 


Sirkumpolart perspektiv

Barents 2020 og Arktisk samarbeid har eksistert siden 2006, og har bidratt til å realisere 246 prosjekter. En evaluering utført av Deloitte konkluderer med at Barents 2020 har bidratt til kunnskapsoppbygging i nordområdene og økt interesse for nordområdene og nordområderelaterte spørsmål.

Nå tas hele det sirkumpolare Arktis med i ordningen, og tidsperspektivet strekkes til 2030.  


Såkornordning

Arktis 2030-ordningen skal fremme norske interesser og være med og sette i verk regjeringens prioriteringer i nordområdesatsingen. Det betyr i følge regjeringen strategiske prosjekter med ulike samarbeidspartnere som kan bidra til økt samhandling over grensene i nord, offensiv næringssatsing, bred kunnskapssatsing, videreutvikling av infrastruktur og styrket miljøvern, sikkerhet og beredskap. 

Prosjektsamarbeid er et viktig virkemiddel i regjeringens nordområdesatsing, og tilskuddsordningen Arktis 2030 utvider perspektivet både geografisk og i tid heter det i en pressemelding fra Utenriksdepartementet. 

Ordningen er en såkornordning, målet er at prosjektene som får midler etter hvert kan stå på egne ben. 


Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.